Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valde

Valdes priekšsēdētāja -

Egija Stapkēviča

Valdes locekļi -

Dace Balode

Jānis Bite

Ieva Bronko-Pastore

Ģirts Karpovičs

Evija Konstantinova

Indra Liepa