Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valde

Valdes priekšsēdētāja -

Ieva Bronko-Pastore

Valdes locekļi -

Egija Stapkēviča

Ģirts Karpovičs

Valde ievēlēta 2022. gada 15. martā