Par mums

Biedrība „Bauskas vecpilsēta” ir dibināta 2003. gadā ar mērķi celt Bauskas iedzīvotāju pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu, radot tajā labvēlīgu vidi gan vecpilsētas iedzīvotājiem, gan tūristiem, gan uzņēmējiem.

Mūsu darbības galvenais uzdevums ir piedalīties Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un veicināt „dzīvības atgriešanos” vecpilsētā. Mums ir svarīga kopības sajūta, kas ļauj nepamest vecpilsētu, likt kopā prātus un spēkus, lai vecpilsēta atgūtu pelnīto godu.

 

2014. gada 22. maijā biedrībai "Bauskas vecpilsēta" piesķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās:

  • pilsoniskas sabiedrības attīstība;
  • kultūras veicināšana;
  • labdarība.