Jaunu biedru uzņemšana

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu biedrības valdei. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā un pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā. Pieteicēju uzaicina uz sēdi un dod viņam vārdu, taču pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.