Mūsu kontakti un rekvizīti

Biedrība "Bauskas vecpilsēta"
Reģ. Nr. 40008075408

Juridiskā adrese:
Baznīcas iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

e-pasts:
www.bauskasvecpilseta.lv

Bankas rekvizīti:
AS "SEB banka"
konts LV97UNLA0050017919758
kods UNLALV2X