Bauskas kopienas pilsoniskās līdzdalības stiprināšana

Projektu “Bauskas kopienas pilsoniskās līdzdalības stiprināšana” īsteno biedrība “Bauskas vecpilsēta” un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Lasīt tālāk...

Starpkultūru tikšanās Bauskas kopienas centrā “Pasta 5”

Gada nogalē "Pasta 5" tikāmies uz kopēju iedzīvotāju saliedēšanās un sadraudzības pasākumu, lai kopīgi atskatītos uz gada laikā paveikto, sajustu siltumu Kopienas centra telpās un sadarbības partneru sajūtās, kopā pastrādātu un apdomātu jaunus projektus. 

Lasīt tālāk...

Apmācības senu koku inventarizēšanā un izkopšanā

Baukas vecpilsētā atrodas divi pilsētas dārzi – Baznīcas dārzs un Saules dārzs. Vērtīgākā komponente tajos – zaļā zona un augošie kokaugi un dižkoki. Tie būtiski uzlabo gaisa kvalitāti pilsētā, tie ir kā cilvēkam plaušas – dzīvībai. Koki slāpē troksni, nodrošina dabas daudzveidību, rekreāciju.

Lasīt tālāk...

Apmācības vecpilsētas namīpašniekiem ēku restaurācijā un apsaimniekošanā

Viens no lielākajiem izaicinājumiem Bauskas vecpilsētā – sakārtot un pielāgot vēsturiskās ēkas jaunām funkcijām – dzīvošanai un uzņēmējdarbībai, cienot un saglabājot kultūras mantojuma vērtības.

Lasīt tālāk...