Dalība projektu konkursos

Kopš 2011. gada biedrība „Bauskas vecpilsēta” sekmīgi piedalījusies Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projektu konkursos par finansējuma piešķiršanu projektam „Bauskas pilsētas vēsturiskā centra apsekošana un kultūrvēsturiskās vides analīze, sabiedrības izpratnes veidošana par kultūras mantojuma vērtībām”.

 

2012. gadā saņemts atbalsts VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā un izveidota ceļojošā izstāde „Bauska toreiz un tagad”.

 

2013. gadā piedaloties biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” un Bauskas novada domes sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) Sabiedrība ar dvēseli aktivitātes ietvaros projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013” piešķirts finansējums pagalma Bauskas vecpilsētā labiekārtošanai.

 

2013. gadā piedaloties Zemgales kultūras programmas 2013 projektu konkursā saņemts VKKF finansējums projekta „Tēlniecības plenērs „Slavenā Kurzemes un Zemgales hercogistes dēkaiņa Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūras metu un māla figūru (maketu) izveidei” ” realizācijai.

2014. gadā piedaloties biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” un Bauskas novada domes sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) Sabiedrība ar dvēseli aktivitātes ietvaros projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014” piešķirts finansējums bērnu rotaļu un atpūtas vietas izveidošanai Bauskas vecpilsētā.