Vecpilsētu nozīme

„Vēsturisko pilsētu vecais dzīvojamais fonds līdzās jaunajam ir mūsu kopējs īpašums, no iepriekšējām paaudzēm saņemta materiālās un arī garīgās kultūras mantojuma daļa. Tā saglabāšana, restaurācija un tālāknodošana nākamajām paaudzēm ir mūsu pienākums, jo vēsturiski izveidojusies apbūves daļa ir tas elements pilsētas kopējā struktūrā, kas piešķir katrai atsevišķai pilsētai tās neatkārtojamību, savdabību un individualitāti.

Pilsētbūvniecības piemineklim parasti kā galvenā nav nofiksējama neviena no bijušajām pilsētbūvnieciskajām koncepcijām, bet gan dažādu laikmetu un īpašību fragmentārs kopojums. Tieši tas arī rada vecpilsētas burvību, tieši šajā apstāklī meklējama tās pilsētbūvnieciskās savdabības būtība.”

Bākule I., Bauskas vecpilsētas reģenerācijas priekšlikums. Rīga, 1988