Restaurēti četru Karpu ģimenes locekļu kapu pieminekļi Bauskas Vecajos kapos

Laikā no 2017. līdz 2019. gadam iespaidīgas pārmaiņas Bauskas Vecajos kapos piedzīvoja trīs bīdermeiera laikmeta pieminekļi, kuri rotā Bauskas rātskunga Fetcera (1779–1841), kā arī divu 19. gadsimta vidū Bauskā dislocētās krievu armijas pārstāvju – ģenerālleitnanta Aleksandra fon Korfa (1794–1855) un rotmistra Konstantīna Judina (1821–1856) – atdusas vietas.

Kā nākamais aktuālākais uzdevums Bauskas Veco kapu pieminekļu sakopšanā tika definēta 19. gadsimta otrajā pusē Bauskā mājvietu radušās Lietuvas poļu muižnieku ģimenes – Francišeka Karpa, viņa sievas Sholastikas un divu viņu mazgadīgi mirušo bērnu kapavietas sakārtošana.

Lasīt tālāk...

Apvedceļu Bauskai!

Par Bauskas iedzīvotāju ierosinājumu pārskatīt valsts autoceļu attīstības prioritātes 2020. – 2040. gadam, nodrošinot baušķeniekiem vienlīdzīgas tiesības uz drošu, veselīgu un pievilcīgu dzīves vidi, iespēju saglabāt Bauskas vecpilsētu un pārtraukt vietējās ekonomikas attīstības bremzēšanu

Lasīt tālāk...

Biedrība turpina realizēt projektu "Baznīcas dārzs"

2020. gadā biedrība "Bauskas vecpilsēta" piedalījās Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā "Mēs savam novadam" un ieguva finansējumu 1000,00 eiro projekta "Baznīcas dārzs" realizēšanai. Projekta realizēšanai piesaistīts līdzfinansējums arī no citiem avotiem.

Lasīt tālāk...

Realizēts biedrības projekts "Baznīcas dārzs"

2019. gada pavasarī biedrība "Bauskas vecpilsēta" piedalījās Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā "Mēs savam novadam" un ieguva finansējumu projekta "Baznīcas dārzs" realizēšanai.

Projekta mērķis - sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.

Lasīt tālāk...