Īstenots projekts “Acis darba sabijās, rokas darba nebijās jeb žoga atjaunošana un 4000 sīpolpuķu stādījumu izveidošana Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārzā”

Arī šogad biedrība iesaistījās pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu Sv. Gara baznīcas dārza revitalizācijas darbiem. Projektā atjaunoti baznīcas dārza žoga posmi gar Strautnieku, Plūdoņu un Baznīcas ielu un izveidoti plaši pavasara sīpolpuķu stādījumi.

Darbi organizēti vairākās talkās. Divās žoga posmu atjaunošanas talkās 23. un 24. septembrī nokrāsoti spraišļi un piezāģēti, tos ievietojot sētas akmens stabu ligzdās un sastiprinot ar metāla caurumplatēm. Atjaunotie sētas posmi, ir svarīgi žoga koptēla elementi.

Pavasara sīpolpuķu stādījumi veidoti gar dārza Plūdoņa un Baznīcas ielu, kā arī papildināti tulpju stādījumus pie karavīru piemiņas vietas dārza ziemeļu pusē. Kopā iestādīti 4000 krokusi, vairāk kā 86 kvadrātmetru platībā un ap 100 tulpju sīpolu pie piemiņas vietas.

Krokusu stādīšanas talkas notika 14. un 15. oktobrī, piedaloties 210 Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēķniem, Bauskas muzeja darbiniekiem, biedrības “Bauskas vecpilsēta” biedriem, Bauskas Evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem,  pilsētas, novada iedzīvotājiem.

Projekta autori cer, ka pavasara sīpolpuķu stādījumi sniegs krāšņu akcentu jau agrā pavasarī un priecēs iedzīvotājus un viesus pēc garā rudens un ziemas perioda, kad ilgstoši pilsētvidē dominē pelēkās un drūmās krāsas.

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” un sadarbības partneri turpinās meklēt un piesaistīt finanšu līdzekļus baznīcas dārza revitalizācijas darbiem, apzinot un aktivitātēs iesaistot arvien plašākas sabiedrības grupas.

Baznīcas dārzs ir viena no Bauskas pilsētas publiski pieejamām un senākajām ārtelpām, kas iekļaujas Bauskas pilsētas zaļajā struktūrā ar nozīmīgu funkciju harmoniskas ainavas nodrošināšanai pilsētā.

Sakopta baznīcas apkārtne veido tās tēlu un patīkamu iespaidu par Bauskas vecpilsētu.

 

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta” 

Iet atpakaļ