Biedrība attīsta idejas finanšu neatkarības nodrošināšanai un papildus finansējuma piesaistei

Divās finanšu pakalpojumu darbnīcās izstrādātas apmēram 40 idejas, kuras, attīstot biedrībai, iespējams gūt papildus finansējumu Bauskas vecpilsētas vajadzībām.

Ievadā pasākuma vadītāja, NVO finanšu piesaistes eksperte Vita Brakovska dalījās zināšanās un iedvesmas stāstos, lai palīdzētu biedrībai apzināties iekšējos radošos resursus, kā arī iedrošinātu drosmīgiem mērķiem kopienas transformācijai.

8. oktobra darbnīcā tika radītas dažādas finanšu piesaistes idejas, bet divu nedēļu laikā četras no tām darbnīcu dalībnieki izstrādāja detalizētāk un 22. oktobrī prezentēja tiešsaistes tikšanās reizē.

Radošās darbnīcas organizētas vadoties pēc pilsētplānošanas spēles „Nākotnes pilsētas spēle” metodikas, organizējot darbu komandās, sniedzot iespēju dažādu jomu, pieredžu, interešu un vecuma grupu pārstāvjiem sadarboties, radīt inovatīvas, tostarp starpdisciplināras idejas un risināt ar Bauskas vecpilsētu saistītus jautājumus, lai tādējādi uzlabotu dzīves kvalitāti apkaimē.

Ideju apraksts:

  • Sarkanā komanda – Baušķenieku salidojums Bauskas vecpilsētā
  • Zilā komanda – “Suvenīri ar jēgu” – labākā dāvana Bauskas vecpilsētai!
  • Dzeltenā komanda – Grāmata par Bauskas vecpilsētas kultūrvēsturisko mantojumu – zīmē, līmē, krāso, griez.
  • Zaļā komanda – Pašvaldības deleģējuma līgums.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki balsoja par Vitas Brakovskas piedāvāto vīziju biedrībai 2025.gadā, iesaistījās aktīvās diskusijās, uzsverot brīvprātīgā darba nozīmi, nepieciešamību stiprināt sadarbību ar pašvaldību un citām nevalstiskajām organizācijām dzīves kvalitātes celšanai vecpilsētā.

Biedrība ir pārliecināta, prasmīgi attīstot Bauskas vecpilsētu, tā kļūtu ne tikai par baušķenieku iecienītu dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu, bet arī atdzimtu kā nozīmīgs reģiona sabiedriskais centrs, kur attīstīt jaunas un radošas izpausmes mākslā, amatniecībā un uzņēmējdarbībā.

Bauskas vecpilsētas atdzimšanas priekšnosacījums ir aktīva un vienota kopiena, kas izmantojot pilsētas aktīvistus un atbalstošas stimulēšanas programmas, izveidotu jaunas, radošas vietējās iniciatīvas, mazos uzņēmumus, kultūras un apkārtnes labiekārtošanas projektus.

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” īsteno projektu «Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête», lai pilnveidotu organizācijas darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju fonds».

Informāciju sagatavoja:

biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs

Papildu informācija:

Kaspars Kalējs

+371 28897461

e-pasts:

Iet atpakaļ