Biedrības sanāksmē veido kopienas rīcības plānu līdz 2027. gadam

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” iegulda darbu, lai Bauskas vecpilsēta būtu labāka vieta, kur vietējā kopiena var attīstīties un justies lepna. Lai noskaidrotu iedzīvotāju vajadzības un viedokli, par to, kas padara vecpilsētu par veiksmīgu un plaukstošu vietu, kur dzīvot, strādāt un kuru apmeklēt, 2022. gada vasarā un rudenī veikta aptauja. Diskusijās un radošajās darbnīcās radīti priekšlikumi biedrības darbības pilnveidošanai.

Aptaujā tika iegūtas vairāk kā 190 atbildes, kurās iedzīvotāji sniedza viedokli par biedrību “Bauskas vecpilsēta”, par vietējo kopienu, biedrības interesēm, komunikāciju, sadarbību. Aptaujā iegūtie rezultāti deva iespēju aplūkot patieso situāciju uz biedrības veiktajām aktivitātēm, kā arī deva iespēju anketas secinājumus ietvert rīcības plānā.

Piemēram, aptaujā secināts, ka vairāk kā puse jeb 53% respondentu norādīja, ka ir informēti par biedrības darbu un aktivitātēm, bet par labi informētiem sevi vērtē 27 % aptaujāto. Visbiežāk jeb 48% informāciju par biedrību iegūst no laikraksta “Bauskas Dzīve”, 31% no biedrības “Facebook” lapas, 22% no pašvaldības mājas lapas un “Bauskas Novada Vēstīm”. 17% norāda, ka informāciju ieguvuši no citiem iedzīvotājiem, bet 13% ir apmeklējuši biedrības mājas lapu. 17% norādīja, ka informācija par biedrību viņus nav sasniegusi.

87% aptaujāto Bauskas vecpilsētā satrauc nepievilcīgās vecpilsētas ēkas (grausti), bet 61% satrauc tieši kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un uzturēšana, 40% vēlas, lai tiktu uzlabota satiksmes drošība, ierīkoti ātruma slāpētāji - “guļošie policisti” un velojoslas, 37% norāda, ka vispārējā sajūta Vecpilsētā nav droša un viņi apkaimē jūtas nekomfortabli.

Trešdienas sanāksmē biedrības biedri deva priekšlikumus rīcības plānam, ko būtu nepieciešams mainīt, uzlabot biedrības komunikācijā, interešu aizstāvībā, finanšu neatkarības veicināšanā, vides un mājokļa situācijas uzlabošanā. Biedri izteica vēlmi pēc kopienas centra ar kopienas virtuvi, vides objektu izvietošanu Bauskas vecpilsētā, darbu vietējās rīcības grupās, iesaistīšanos vietvaras darbā, sniedzot priekšlikumus par Bauskas vecpilsētu.

Rīcības plāns izstrādāts projekta “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.

 
Informāciju sagatavoja:

biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs

Papildu informācija:

Kaspars Kalējs

+371 28897461

e-pasts:

Iet atpakaļ