Uzsākta Bauskas senākās koka ēkas vecpilsētas apbūvē – dzīvojamās mājas Plūdoņa ielā 18, saglabāšana

Īpašniekiem sadarbojoties ar biedrību “Bauskas vecpilsēta” un Bauskas novada pašvaldības Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisiju, kā arī piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, izstrādāts ēkas jumta restaurācijas būvprojekts. Tas ir pirmais posms ēkas reģenerācijā, lai nodrošinātu gan autentisko konstrukciju saglabāšanu, kvalitatīvu restaurācijas risinājumu realizāciju un ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu kopumā, kā arī ir labs paraugs Bauskas un citu mazpilsētu vēsturiskās apbūves īpašniekiem.

Priekšdarbi projekta realizācijai veikti 2022. un 2023. gadā – sagatavota arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izveidojusies sekmīga sadarbība ar pieredzējušiem restaurācijas speciālistiem - arhitekti Kristīni Veinbergu un restaurācijas speciālistu Juri Zviedrānu. Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē uzsākts process ēkas iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Biedrība “Bauskas vecpilsēta” projekta "Vēsturiskās koka ēkas Bauskā, Plūdoņa ielā 18   jumta   restaurācijas   projekta   sagatavošana" realizācijai saņēma atbalstu  no Valsts   kultūrkapitāla   fonda   3300,00 eiro apjomā. Savukārt ēkas īpašnieki no Bauskas novada pašvaldības guvuši atbalstu 2000,00 eiro. Kopsummā tas bija pietiekoši, lai IK “Telses projekti” varētu izstrādāt kvalitatīvu jumta restaurācijas būvprojektu.

Ēkas Plūdoņa ielā 18 īpašnieku pārstāve labprāt dalās pieredzē ar citiem vēsturisko ēku īpašniekiem par speciālistu un finansējuma piesaistes iespējām, par riskiem, uzsākot vēsturiskās ēkas jumta rekonstrukciju un iesaistās biedrības “Bauskas vecpilsēta” organizētajās apmācībās, lai izglītotu, mainītu attieksmi un aktivizētu Bauskas vecpilsētas ēku īpašniekus vēsturisko ēku kvalitatīvā restaurācijā un saglabāšanā.

Kopš 2023. gada, biedrība “Bauskas vecpilsēta” organizē izglītojošus  seminārus un praktiskas nodarbības vecpilsētas ēku īpašniekiem, piesaistot Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu no programmas sabiedrisko organizāciju atbalstam. Apmācību pieredze rāda, ka namīpašniekiem tās ir būtiskas gan informācijas un zināšanu iegūšanai, gan arī savstarpējai pieredzes apmaiņai, jo seno ēku saglābšana un rekonstrukcijas būvprojektu īstenošana ir liels izaicinājums, kas ar pašu spēkiem vien bieži nav paveicams.

Šogad šādas apmācības plānots uzsākt jau aprīlī. Pirmā nodarbība plānota sadarbībā ar ēkas Plūdoņa ielā 18, Bauskā jumta restaurācijas projekta autoriem Kristīni Veinbergu un Juri Zviedrānu, kuri baušķeniekiem jau zināmi no 2023. gada apmācībām. Juris Zviedrāns Bauskas vēsturisko ēku īpašniekus iepazīstināja ar vēsturiskajām koka konstrukcijām, to saglabāšanu un restaurāciju un vēsturiskajiem jumtu segumiem Bauskā un citās Kurzemes un Zemgales vecpilsētās.

Ēka Bauskā, Plūdoņa ielā 18 ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7425) vēsturiskās apbūves, 18. gadsimta otrās puses celtne, kuras apjoms un daļa konstrukciju saglabājušās to sākotnējā veidolā. Tā ir viena no retajām ēkām Bauskas vecpilsētā, kuras veidols vēlāko pārbūvju, remontu laikā nav pilnībā izmainīts. Tāpat te saglabājusies arī virkne autentisku fasādes apdares detaļu un interjera elementu. Māja ir ārkārtīgi būtiska celtne visas Bauskas vecpilsētas kopainā.

Kā norāda restaurācijas eksperti, ēku ir iespējams kvalitatīvi atjaunot – ieklājot jumtu ar māla dakstiņiem, pilnībā atjaunot tās sākotnējo fasāžu apdari un krāsojumu, pēc vēsturiskiem paraugiem izgatavojot autentiskajiem identiskus logus, to slēģus un durvis, kā arī logu un durvju vēsturisko furnitūru. Ievērojot zināmus nosacījumus (precīzi atjaunojot vēsturisko fasāžu arhitektoniski dekoratīvo apdari un krāsojumu, rekonstruējot vēsturiskās durvis, logus un slēģus, restaurējot autentisko, Bauskā vienīgo 18. gadsimta ārdurvju portālu), māju iespējams atjaunot kā nozīmīgu 18. gadsimta ne tikai Bauskas vecpilsētas tēlu iezīmējošu celtni, bet kopumā arī Kurzemes un Zemgales pilsētu senākas apbūves liecību. Tā kā celtne ir viena no vecākajām vecpilsētas dzīvojamām ēkām un ir ļoti būtiska Bauskas vēsturiskā centra sastāvdaļa (turklāt, atrodas blakus svarīgam tūrisma objektam - Bauskas Sv. Gara baznīcai un pa ceļam no pilsētas centra uz Bauskas pili), mājas atjaunošana ir svarīga ne vien ēkas dzīvokļu īpašniekam, bet visai Bauskas sabiedrībai.

Bauskas pilsētas vēsturiskās apbūves saglabāšana ilgstoši gan ekonomisku, gan sociālu iemeslu, gan nepietiekamas izpratnes dēļ ir atstāta novārtā. Tas radījis situāciju, ka Bauskas pilsētas vēsturiskās, īpaši koka ēkas, atrodas sliktā, pat katastrofālā stāvoklī. Tomēr pēdējo gadu laikā  vērojama gan sabiedrības, gan speciālistu, gan pašvaldības interese par Bauskas vecpilsētas saglabāšanu un attīstību. 

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta”

Iet atpakaļ