Bauskas kopienas pilsoniskās līdzdalības stiprināšana

Pagājušā gadā biedrība “Bauskas vecpilsēta” sadarbībā ar citām novada NVO, iegūstot pašvaldības telpas uz 10 gadiem, uzsāka Kopienas centra ‘Pasta5’ izveidi. Līgums ar pašvaldību par telpām paredz, ka biedrība sedz izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī citus izdevumus, kādi var rasties ar nekustamā īpašuma lietošanu.

Veiksmīgi startējot projektu konkursā, lai piesaistītu finansējumu no lielākās valsts finansētās programmas nevaldības organizācijām (“NVO fonds)”, iegūts atbalsts kopienas centra darbības nodrošināšanai (komunālajiem maksājumiem), tā attīstības sākuma posmā, kad liels darbs un resursi jāiegulda remontdarbos un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanā, bet pakalpojumi vēl nav attīstīti, lai nosegtu visus arvien pieaugošos izdevumus, kas saistās ar telpu uzturēšanu.

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Egija Stapkēviča neslēpj prieku un gandarījumu par iegūto atbalstu projektā un uzsver: “Fonda atbalsts palīdzēs īstenot mērķi izveidot spēcīgu kopienas centru Bauskas vecpilsētā, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības kultūras attīstīšanai, veidojot plašu un savstarpēji dažādos veidos saistītu aktīvistu tīklu visā Bauskas novadā, kura centrā ir ‘Pasta5’ ēka un kopiena”.

‘Pasta5’:

  • mājvieta, kur mājo Bauskas un novada aktīvā pilsoniskā sabiedrība;
  • pulcē iedzīvotājus, lai kopīgiem spēkiem izveidotu atvērtu telpu iedzīvotāju iniciatīvām - gan jaunām, gan esošām;
  • iedzīvotājiem ir iespēja savas izteiktās idejas ar kopienas centra palīdzību aiznest līdz pašvaldībai vai valsts pārvaldes institūcijām;
  • ir ne tikai iedzīvotāju iniciatīvām vecpilsētā, bet arī NVO mājas un resursu bāze, kādas Bauskas novadā līdz šim nav bijis;
  • sniedz iespēju augt tieši NVO sektoram pilsētā un novadā.

Projektā aprīkos virtuvi un organizēs 10 demokrātijas virtuves pasākumus.

Izveidojot un aprīkojot virtuvi - ”pavardu”, tiks radīta vieta, kur neformālā, ģimeniskā un iedrošinošā veidā iedzīvotājiem tikties un risināt dažādus problēmjautājumus. ”Demokrātijas virtuve” jau pierādījusi, ka tā ir efektīva komunikācijas forma starp dažādu institūciju pārstāvjiem.

Pasākumos būs jāpagatavo ēdieni kopīgai maltītei. Dalībnieki tiks sadalīti 3 komandās, katra gatavos savu ēdienu - uzkodas, pamatēdienu, saldo. Ēdiena gatavošanas laikā dalībnieki iepazīsies, socializēsies nepiespiestā atmosfērā. Pasākumus iecerēts organizēt katru projekta mēnesi par citu tēmu. Mērķis iesaistīt, mācīties, dalīties pieredzē, apzināt izaicinājumus, formulēt risinājumus un vienoties par turpmākajiem soļiem un līdzdalības metodēm. Viena pasākuma ilgums 3-4 h. Katram no 10 pasākumiem noteikts atbildīgais (brīvprātīgais, organizācija), kas piesaista par attiecīgo tēmu zinošu, pieredzējušu organizāciju vai speciālistus un organizē un vada pasākumu.

Pirmais pasākums kopienas centrā ieplānots 20.01.2024. Aicinātas nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji, Bauskas novada domes deputāti un pašvaldības intstitūciju atbildīgās amatpersonas.

Bauskas novadā gan pilsētā, gan arī pagastos darbojas virkne aktīvistu un biedrību, kam ir līdzīgi mērķi, plāni, bet pietrūkst gan kopējās sasaistes, gan kapacitātes, gan atbalsta mērķu īstenošanai. Daļa no šīm biedrībām jau ir apvienojušās, tai skaitā ar mērķi veicināt Bauskas vecpilsētas teritorijas attīstību. Biedrība “Bauskas vecpilsēta” un sadarbības partneri iegulda darbu, lai Bauskas vecpilsēta būtu labāka vieta, kur vietējā kopiena var attīstīties un justies lepna. Lai arī Kopienas centra idejas īstenošanai ir izdevies izveidot nevalstisko organizāciju kodolu, plašākai sabiedrībai šī iniciatīva vēl ir maz zināma. Daudziem nemaz nav informācijas par dažādām iesaistes iespējām pašvaldībā, un, pats galvenais - trūkst informācijas un prasmju par to, kā veidot sadarbību, kā to tālāk īstenot, ar kādiem rīkiem darboties utt.

Projektu “Bauskas kopienas pilsoniskās līdzdalības stiprināšana” īsteno biedrība “Bauskas vecpilsēta” un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta” 

Iet atpakaļ