“Apmācības vecpilsētas namīpašniekiem ēku restaurācijā un apsaimniekošanā – II kārta”

8. maija lekcija “Vēsturiskie jumti – konstrukcijas, materiāli. Kāpēc vērts tos atjaunot?".

Lektors Latvijas Jumiķu apvienības valdes priekšsēdētājs, Starptautiskās jumiķu Federācijas ( IFD) valdes loceklis, jumiķu amata meistars Armands Liede.

Vecpilsētas namīpašnieki uzzināja -  kā novērtēt jumta stāvokli, kā izvēlēties atbilstošu jumta segumu, kam pievērst uzmanību siltinot jumtu un izvēloties notekas.

Armands Liede gaisināja mītu par to, ka dakstiņu jumts ir pārāk smags, lai to liktu uz vecas ēkas un iedrošināja vecpilsētas namīpašniekus izvēlēties dakstiņu jumtus savām ēkām. Meistars bija atvedis dažādu dakstiņu paraugus un iepazīstināja ar to ieklāšanas tehnoloģiju.

Nākošā lekcija projekta ietvaros notiks 16. maijā pulksten 17.30, kopienas centrā “Pasta 5”, tā būs celtniecības arheologa Jura Zviedrāna lekcija “Vēsturisko logu konstrukcijas un mūsdienu pieeja to restaurācijas procesam”. Gaidīsim vecpilsētas namīpašniekus un citus interesentus. 

Projekts: Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai (Līgums Nr. BNP/2024/4.23/43)

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta”

Iet atpakaļ