Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valde

Valdes priekšsēdētāja -

Ieva Bronko-Pastore

Valdes locekļi -

Māris Freimanis

Ģirts Karpovičs

Valde ievēlēta 2011. gada 31. oktobrī