Apvedceļu Bauskai!

Par Bauskas iedzīvotāju ierosinājumu pārskatīt valsts autoceļu attīstības prioritātes 2020. – 2040. gadam, nodrošinot baušķeniekiem vienlīdzīgas tiesības uz drošu, veselīgu un pievilcīgu dzīves vidi, iespēju saglabāt Bauskas vecpilsētu un pārtraukt vietējās ekonomikas attīstības bremzēšanu

Lasīt tālāk...

Biedrība turpina realizēt projektu "Baznīcas dārzs"

2020. gadā biedrība "Bauskas vecpilsēta" piedalījās Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā "Mēs savam novadam" un ieguva finansējumu 1000,00 eiro projekta "Baznīcas dārzs" realizēšanai. Projekta realizēšanai piesaistīts līdzfinansējums arī no citiem avotiem.

Lasīt tālāk...

Realizēts biedrības projekts "Baznīcas dārzs"

2019. gada pavasarī biedrība "Bauskas vecpilsēta" piedalījās Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā "Mēs savam novadam" un ieguva finansējumu projekta "Baznīcas dārzs" realizēšanai.

Projekta mērķis - sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.

Lasīt tālāk...

VIII Pagalmu svētku un VI Putras godēšanas Bauskas vecpilsētā programma

VIII Pagalmu svētki un VI Putras godēšana Bauskas vecpilsētā
ZEMGALES DIŽTIRGUS
2018. gada 8. septembrī

Putra no plkst. 14, līdz kamēr katli tukši, lai nākamajā dienā labs laiks

Lai piedalītos loterijā, svētku apmeklētājiem jāiegūst spiedogu nospiedumi uz pasākuma kartes. Kopskaitā jāiegūst deviņu pagalmu apmeklējumu apliecinoši spiedoga nospiedumi, no kuriem pieci ir apmeklētāju brīva izvēle, bet četri pagalmi jāapmeklē obligāti – PII «Zīlīte», Sociālais dienests, Atpūtas laukums Dambja ielā un “BUSINESS BAG” projekta telts Rātslaukumā.
Pasākuma kartes varēs saņemt katrā pagalmā, kas uzņem viesus. Spiedogotās kartes jāiemet loterijas kastē Bauskas tūrisma informācijas centrā līdz plkst. 16.00. Loterijas izlozes sākums plkst. 16.05 Rātslaukumā.

Lasīt tālāk...