Biedrība “Bauskas vecpilsēta” turpina Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārza labiekārtošanu

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” veiks Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārza labiekārtošanu, iestādot 4000 sīpolpuķes un atjaunojot baznīcas dārza žoga posmus gar Strautnieku, Plūdoņu un Baznīcas ielām.

Lasīt tālāk...

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” uzņem biedri un iepazīstas ar plānoto satiksmes lēnināšanu Bauskas centrā

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” biedru sapulcē 2022. gada 17. maijā biedrības kolektīvā uzņēma baušķenieci, Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektori dr. Renāti Čaupali, un iepazinās ar priekšlikumiem satiksmes lēnināšanai Bauskas centrā.

Lasīt tālāk...

Pieteikšanās Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu un Bauskas vecpilsētas vēsturiskās apbūves konservācijai un restaurācijai

Ja Jūsu īpašumā Bauskas novadā ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis vai Jūsu īpašumā ir ēka Bauskas vecpilsētā, kas celta pirms 1940.gada, Jūs varat pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam to konservācijas un restaurācijas pasākumiem.

Lasīt tālāk...

Restaurēti četru Karpu ģimenes locekļu kapu pieminekļi Bauskas Vecajos kapos

Laikā no 2017. līdz 2019. gadam iespaidīgas pārmaiņas Bauskas Vecajos kapos piedzīvoja trīs bīdermeiera laikmeta pieminekļi, kuri rotā Bauskas rātskunga Fetcera (1779–1841), kā arī divu 19. gadsimta vidū Bauskā dislocētās krievu armijas pārstāvju – ģenerālleitnanta Aleksandra fon Korfa (1794–1855) un rotmistra Konstantīna Judina (1821–1856) – atdusas vietas.

Kā nākamais aktuālākais uzdevums Bauskas Veco kapu pieminekļu sakopšanā tika definēta 19. gadsimta otrajā pusē Bauskā mājvietu radušās Lietuvas poļu muižnieku ģimenes – Francišeka Karpa, viņa sievas Sholastikas un divu viņu mazgadīgi mirušo bērnu kapavietas sakārtošana.

Lasīt tālāk...