Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku lietotājiem, īpašniekiem, aprūpētājiem

Vecpilsētai atbilstoša dārza ainava

1822. gada «Latviešu Avīžu» 23. numurā atrodams plašāks apraksts par mūsu puses dārzkopību.

„No Bauskas apriņķa.

Ja kāds no mūsu tēvu tēviem mūsu apriņķa novadus varētu apstaigāt, tad tas gan brīnodamies brīnotos par to glītumu, ko koku dārzi gan muižām, gan arī ļaužu mājām visapkārt dod. Kur citkārt retu reti, tikai pie muižām vien koku dārzi bij redzami, tur šinīs dienās reti kādas mājas atrastu, kur ābeļu un citu augļu koku ne būtu. It īpaši tannī zemes strēķī no Bauskas gar Leišu robežiem un gar Lieluppes krastu, kur stiprāka zemme irr, kas zināms augļu kokiem ļoti ģeld. Ja ziedu laikā uz mūsu pusi pa ceļu brauc jeb staigā, tad māju vietas kā ar ziediem apsnigušas, tik to var redzēt tos tumšos jumtus starp ziediem un koku zaļumiem...”

Arī šodien nepieciešams saglabāt un atjaunot vēsturisko pilsētas dārzu izskatu – augļu kokus, dārziņus pagalmos. Ieteicams dekorēt fasādes ar ziediem dabīga materiāla puķu kastēs.

Dārzus vislabāk veidot izmantojot vecpilsētas ainavai atbilstošus augus – ābeles, ķiršus, ceriņus, mežrozes, filadelfus ko pazīstam kā jasmīnus, u.c. No ziediem – sniegpulkstenītes, tulpes, narcises, lupīnas, ozolītes, peonijas, lauztās sirdis, flokšus, kliņģerītes, margrietiņas, dālijas, lilijas, mārtiņrozes, miķelītes, u.c.

Augi parasti izdaiļo ēkas, tomēr nepieciešams sekot, lai tie neradītu bojājumus sienām un pamatiem, neaugtu pārāk tuvu ūdens novadīšanas teknēm un caurulēm arī uz zemes un uz jumta.

Vīteņaugi nedrīkstētu augt pie koka ēkām, jo zem lapotnes saglabājās paaugstināts mitrums, vairojas trūdvielas un dažāda koksni mīlošā dzīvā radība.

Lieli koki nebūtu vēlami ēkām tuvāk par vainaga zarotnes attālumu.

Pie zemiem un sekliem ēku pamatiem ierīkotas puķu dobes būtu jāpārceļ citviet.

Izmantotā literatūra:

Ābelnieks R. Vecu laikrakstu publikācijas stāsta par Bauskas novadu [1822.gadā – no laikraksta „Latviešu Avīzes” 1822.gada publikācijām par notikumiem Bauskā, apriņķa pagastos un muižās] // Bauskas Dzīve, 05.09.2001.

Blūms P.Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku īpašniekiem, lietotājiem, aprūpētājiem. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2007

Fotogrāfijas:

Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja krājums

Biedrība „Bauskas vecpilsēta”

Iet atpakaļ