Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku lietotājiem, īpašniekiem, aprūpētājiem

Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku īpašniekiem, lietotājiem, aprūpētājiem

Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas zemēm, tādām kā Zviedrija, Dānija vai Šveice, vēsturiskā apbūve parasti nav tik labi uzturēta, ēkas neizskatās tik sakoptas, toties tehniskās vainas un bojājumi bieži ir ielaisti, ar smagākām sekām. Iemeslu var būt daudz, bet sakne viena — 20. gadsimta laikā piedzīvotās varu un iekārtu maiņas. Karu, deportāciju, kolektivizāciju, naciona-lizāciju rezultātā zuda saimnieka un īpašnieka atbildības jēga, arī paši saimnieki. Senās ēkas lēni gāja bojā, cilvēki zaudēja to patstāvīgas aprūpes iemaņas, pieredzi, prestižu. Mazumā gāja amatniecības prasmes, materiālu kvalitāte un klāsts. Šodien mums visiem daudzas lietas jāapgūst no jauna.

Mēs centīsimies jums sniegt vērtīgāko palīdzību savu iespēju robežās — pieredzi un zināšanas par vecām mājām, ko nekur nemāca, bet apgūst ikdienas darbā. Necentieties visu izlasīt uzreiz, bet pārskatiet saturu un atrodiet to, kas liekas šobrīd vajadzīgākais.

Šo grāmatiņu nevajag glabāt tālu no acīm, gan jau noderēs. Īpaši, ja uzticēsieties ne tikai savai, bet arī citu pieredzei.

PĀRBAUDĪTAS PATIESĪBAS PAR SENĀM MĀJĀM

DAŽAS LIKUMSAKARĪBAS

Dabā un vecās mājās viss notiek pēc vienām un tām pašām likumsakarībām, kuras mums ir grūti pārveidot pēc sava prāta. Reizēm dažiem tas izdodas — par lielu naudu, izmantojot mūsdienu tehniskās iespējas. Agrāk cilvēki centās labāk izprast dabu, lai tās prasībām piemērotos dabiskāk, gudrāk un ekonomiskāk.

Nav divu ēku ar vienādiem tehniskiem defektiem, bet tās visas bojājas līdzīgi. Ja ēku apkope būs pavirša, to īpašnieki varēs tikai brīnīties, cik ātri viņu īpašums noveco.

Neviena māja jums nepiedos vieglprātību, ja par svarīgāku uzskatīsiet nesmukumu aizmālēšanu, nevis meklēsiet un labosiet defektu patiesos iemeslus.

Mācieties mājas apkopi un darbus pie mājas veikt pats, bet nelolojiet cerību, ka nekavējoties zināsiet un pratīsiet visu. Kā teikts parunā: "Ēvelē vien, mazdēliņ, es vēlāk ar cirvīti pielabošu,"

Ērta dzīve senā, autentiskā mājā nav lēta, jo prasa pastāvīgus ieguldījumus gan ar darbu, gan naudu. Ja gribat ietaupīt, mācieties darīt mājas darbus pats. Ja tos ar prieku darīs visa ģimene, savā vecajā mājā dzīvosiet ne vien skaisti, bet arī laimīgi.

Nepieņemiet ātrus lēmumus vecā mājā kaut ko nomainīt, pārkrāsot, izmest, no jauna ierīkot. Veca māja ir kā vecs cilvēks — ar ieraduma spēku, lielu inerci un tā atceras pārestības. Ja jums saka, ka durvis, logus un grīdas vajag nomainīt pret jaunām un modernām, tad jāuzdod sev jautājums — cik daudz patiesa īstenuma man tajā mājā vēl paliks? Vai atjaunotā māja man būs labāka par mīļo, veco?

Atcerieties un neaizmirstiet: darot pie mājas jebkurus darbus, bojātā vieta vispirms jāizpēta un jānovērtē, jāpieņem lēmums (varbūt konsultējoties ar lietpratēju vai pieredzes bagātu kaimiņu) par veicamo darbu un tad jāķeras pie priekšdarbiem: attīrīšanas, nostiprināšanas, gruntēšanas, aizsardzības preparātu uzklāšanas u.tml. Kvalitatīvu un ilglaicīgu labojumu iespējams radīt tikai pēc nevainojami veiktiem priekšdarbiem, kas parasti prasa daudz vairāk laika un piepūles nekā pats labojums. Atrodiet mājā kādu nelielu vietu, kur varētu glabāt mājas senlietas.

CITU UN PAŠU DROŠĪBAI

Padomājiet, lai rūpēs par savas mājas uzturēšanu netiktu apdraudēta jūsu pašu un līdzcilvēku drošība. Darbošanās uz jumta, balkona, pie augstāko stāvu logiem utt. ir saistīta ar pastāvīgu risku. Kritiens ilgst mirkli, bet sekas paliek uz visu mūžu.

Strādāt vienatnē, iespējams, ir patīkami, bet nav droši. Jums pašam būs labāk, ja pieradīsiet savus inspekcijas un aprūpes darbus veikt cimdos, nepieciešamības gadījumos lietot aizsargbrilles.

Neķerieties klāt bojātām augstspiediena, gāzes un elektrības ierīcēm, ļaujiet to darīt speciālistiem. Lai pārliecinātos par ārējo komunikāciju pieslēgumiem, īpaši pagrabos, uz jumta un bēniņos, aiciniet lietpratējus. Turiet redzamā vietā avārijas, drošības un glābšanas dienestu telefona numurus! Dariet šo vietu zināmu visiem ģimenes locekļiem, arī bērniem! Pastāstiet saviem ģimenes locekļiem, kas jādara, ja kaut kas atgadās, bet mājas galvenais aprūpētājs ir prombūtnē. Cerams, ka nekas negadīsies, bet vienreiz mūžā izšauj pat slotaskāts.

Pārbaudiet pats sevi un jūsu māju, vai esat gatavs ātrai, drošai un pārliecinātai reakcijai, ja: mājā ir notikusi aizdegšanās; pazūd elektrība; tiek pārtraukta ūdens piegāde; uz brīdi tiek pārtraukta gāzes piegāde; sākas ļoti spēcīga vētra un/vai ilgstoša lietusgāze; iestājas spēcīgs sals; pagrabā parādās ūdens.

Iet atpakaļ