Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku lietotājiem, īpašniekiem, aprūpētājiem

Durvis, logi, vārti

Tāpat kā cilvēka sejā daudz izsaka acis, mute un brilles, senas ārdurvis, vārti, logi un slēģi ir ēkas vizītkarte. Tiem ir ļoti liela nozīme visas mājas koptēlā, lai izteiktu piederību konkrētam laikam, stilam, ēku tipam.

Nereti pēc gadiem ilgas nekopšanas tas viss var izskatīties visai nožēlojami, tomēr diez vai tāpēc tūlīt vajadzētu ķerties pie nomaiņas. Jaunas, skaistas un spoži lakotas vēsturisku durvju vai logu kopijas varbūt ir praktiskas, taču nereti liecina par krietniem robiem īpašnieka kultūrvēsturiskajās zināšanās. Turklāt visai bieži šie atdarinājumi tikai aptuveni saglabā stila smalkumus, savukārt cēlo vēsturisko patinu zaudē pilnībā.

Parasti ārdurvis bojātas tikai to apakšējā daļā, kur mitrums un cilvēku nevīžība tās skar vissmagāk. Lai saglabātu vēsturisko durvju pēctecību, ir daudzi vienkārši veidi, kad tiek mainītas vai labotas tikai visvairāk bojātās daļas, bet pārējais tiek saglabāts.

Sevišķi bieži vecām durvīm zūd metāla piederumi — kastes un parastās atslēgas, viras un viru kāši, aizbīdņi, aizšaujamās bultas un citi sīkumi. Pēc tam tie mēdz nonākt vai nu krāmu tirgos, kur tos meklē senu būvlietu pazinēji, vai arī metāllūžņos, bet durvis zaudē skaistas un vērtīgas stila detaļas. Jāatceras, ka ļoti bieži tieši pēc būvgaldniecības kalumiem iespējams noteikt stila un laika piederību. Notīrīti un salaboti tie rotā mājas ieeju un ceļ saimnieka prestižu.

Senām durvīm nav katrā ziņā jāizskatās kā tikko no veikala atnestām! Tur jau slēpjas vecas mājas burvība, ka senlietu vecumu var izbaudīt gan ar acīm, gan rokām. Tas atkarīgs no tā, cik lielā mērā būs padomāts par katras lietas vecuma vērtību.

Logi ir mājas acis, un tie var būt lieli, mazi, sīkrūšu, seni un jauni. Logi ir viens no amatnieciski un arhitektoniski smalkākajiem mājas piederumiem ar ļoti lielu nozīmi ēkas tehniskajā un estētiskajā vērtībā. To izgatavošanai agrāk parasti lietoja izmeklētu koku, augstvērtīgas metāla detaļas, kvalitatīvu stiklu, pārbaudītus impregnēšanas un krāsošanas materiālus. Visas šīs daļas mūsdienās ir liela vērtība, īpaši tad, ja saglabājušās kopā ar logu. Arī stikla pūtēja veidots stikls — iezaļgans vai dzeltenīgs, nedaudz viļņains vai pat ar gaisa burbulīšiem loga rūtīs ir viena no jūsu mājas neskaitāmajām senajām vērtībām. Vai esat kopā ar bērniem saskaitījuši un pierakstījuši, cik mājai seno rūšu?

Katram laikmetam, stilam un reģionam raksturīgi vairāk vai mazāk atšķirīgi konstruktīvie logu izgatavošanas paņēmieni, uzbūve un kompozīcija, metāla piederumi, vēršanās veidi un krāsojums. Pirms gadsimta ceturkšņa Latvija bija īsta antīko logu pētnieku paradīze, jo Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī muižās, pilīs un baznīcās bija saglabājušies neiedomājami daudz baroka, rokoko, klasicisma, ampīra un visu vēlāko stilu logu. Masveida renovāciju laikā, kad vēlme par katru cenu tikt pie jauna pakešloga bija lielāka par spēju novērtēt vēsturiska loga patieso vērtību senā mājā, gājuši bojā tūkstošiem oriģinālu logu. Nu, pieaugot turībai un cieņai pret kultūras mantojumu, mainās attieksme pret māju senajām "acīm" un tiem, kas vēl palikuši, ir cerības uz pastāvēšanu 21. gadsimtā.

Nevar noliegt, ka ikvienai mājai vajadzīgi labi, kvalitatīvi logi. Taisnība, ka ilgstoši nekoptus logus ir grūti atjaunot, jo īpaši lielajiem īres namiem, kur logu ir desmitiem. Taču pastāv iespēja logus labot pašiem. Ne visiem ir tāda vēlme, bet gudrs namsaimnieks var, piemēram, vienoties ar īrniekiem, ka par katru atjaunotu logu var samazināt īres maksu un no savas puses piešķirt nepieciešamos kvalitatīvos krāsmateriālus — paotējumu (grunti), krāsu, logu ķiti. Tas ir ļoti būtiski, lai visi logi vienā mājā būtu vienādi krāsoti un veidoti vienā un tajā paša stilā. Turklāt, vairāk iepērkot, var vairāk ietaupīt. Materiālu atlikumus var iedot nākamajiem kaimiņiem, apmainīties pieredzē un ar darba rīkiem.

Vislielākā nejēdzība, kas var notikt ar kādu namu un tā logiem, ir to nomaiņa pēc principa — kā gribu, tā daru. Tā ir sērga, kas jebkuru būvmākslas vērtību padara nožēlojamu. Diemžēl Latvijā šādu māju ir neiedomājami daudz un liecina, ka tas atkarīgs ne tik daudz no gaumes, kā attieksmes. Arī ēku logi ir Latvijas identitāte un reklāma publiskajā telpā.

Iet atpakaļ