Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku lietotājiem, īpašniekiem, aprūpētājiem

Dabas katastrofas

Jāatzīst, ka parasti dabas katastrofas, kā arī citi force majeure (nepārvarami apstākļi) nav prognozējami, bet to sekas jūsu mājai var būt postošas. Zināma vecu māju priekšrocība lielāka ticamība, ka dabas katastrofas tām nodarīs mazāku postu, jo tās celtas rūpīgāk, un stihija laika gaitā tās jau pārbaudījusi desmitām reižu. Tomēr, kā liecina ārvalstīs apkopotā informācija, daļu riska faktoru var iepriekš paredzēt un izdarīt tos nepieciešamos priekšdarbus, kas plūdu, puteņa, vētras, viesuļa, ugunsgrēka gadījumā postījumu apjomu var būtiski samazināt.

Lai pēc iespējas pasargātu sevi un savu seno māju no nelaimes, būtu jāveic šādi pasākumi:

Elektrības riska kontrole — jāpārbauda slēgumi, iekārtas un mezgli, kas atrodas ārpus mājas, putekļos un paaugstināta mitruma un temperatūras apstākļos. Visi pagaidu vai savu laiku nokalpojuši vadu savienojumi, slēgumi un cits elektrības aprīkojums, kas atrodas pagrabā tuvu grīdai, ir paaugstināta riska zonā, ja ceļas ūdens līmenis. Riska faktors ir jebkurš vecs vai neprofesionāli veikts elektrības piegādes sistēmas risinājums. Atcerieties, ka viena no pazīmēm, kas dod iemeslu zināmām bažām, ir klusa čirkstoņa, dzirksteļošana un traucējumi TV un radio attēla un skaņas kvalitātē, vadu, slēdžu un kontaktu sakaršana.

Vai elektrības gaisa pārvadus neapdraud pārāk tuvu augoši koki?

Ja rodas šādas problēmas vai šaubas, iesakām vērsties ar šiem jautājumiem pie Latvenergo iecirkņa meistara vai cita speciālista.

Ugunsbīstamības kontrole, dūmu detektoru kontrole — ir ļoti svarīga! Mājas apstākļos to var veikt jebkurš. Mājas, kur uguns tuvumā nav lieku priekšmetu, ir lielākā drošībā nekā tās, kur krājas daudzas nevajadzīgas lietas pie skursteņa bēniņos, ugunsbīstamas un uzliesmojošas lietas apkures telpās, ko izmanto arī kā noliktavas.

Lietusūdeņu kontrole — iepazīstiet savas mājas un pagalma "vājas vietas" lietusgāzes laikā! Ja tādas atklājas, dariet visu iespējamo, lai tās novērstu, jo nākama vētra var būt vel bagātāka ar lietu! Ja problēmas rodas uz ielas, sazinieties ar pilsētas dienestiem, lai tos informētu par kādām ārkārtas situācijām pie jūsu mājas un mēģiniet panākt šo iemeslu novēršanu ja ne tūlīt, tad drīzumā!

Visu ēkas tehnisko iekārtu regulāras apskates (gāze, apkure, apsilde, ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde) un servisa darbus. Ieteicams neuzticēties tikai savai pieredzei, bet pieaicināt sertificētus speciālistus. Visas šīs apskates noteikti reģistrējamas rakstiskā formā.

Tuvojoties spēcīgam negaisam, padomājiet par iespējamām problēmām un sagatavojieties seku novēršanai vai mazināšanai! Padomājiet par drošības pasākumiem, ko varat paveikt kopā ar kaimiņiem! Pēc negaisa katram gadījumam pārbaudiet, vai viss kārtībā bēniņos, uz jumta, pagrabā, ar teknēm un renēm.

Ieteicams visus mājas apkopei veiktos darbus un pasākumus ierakstīt pašam savā mājas dienasgrāmatā, kas pēc dažiem gadiem var palīdzēt jums pašam, bet jo īpaši pēc ilgāka laika posma jūsu pēctečiem vai pārdošanas gadījumā pircējam pierādīs, ka māja ir labi uzturēta.

Iet atpakaļ