Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku lietotājiem, īpašniekiem, aprūpētājiem

Atmosfēras ūdeņu noteces virszemes un pazemes aprīkojums

Ūdenim vienmēr ir jātek prom no ēkām, nevis jākrājas peļķēs pie sienām! Ūdens nevietā ir mājas kaitnieks!

Atmosfēras nokrišņu novadīšanas aprīkojums

Ja senai ēkai nav lietusūdeņu novadīšanas aprīkojuma, gribētos ieteikt to tomēr ierīkot. Iespējams, ka jums var rasties iebildumi pret šādu vēsturiskās patiesības un autentiskuma ignorēšanu, bet tos var gan pieņemt, gan nepieņemt. Ja ēka ir neliela, īpaši mazas, vienstāva, koka etnogrāfiskas celtnes ar augstiem virspamatiem un lielu jumta pārkari — tām īstermiņā nekas nedraud, un ja jumts ir labā kārtībā, tās var būt arī bez notekām. Baznīcai, kūtij vai muižu ēkām šāds aprīkojums tomēr nepieciešams. Lielu ēku jumti uzkrāj lielu daudzumu ūdens, kas, aizvadīts nevietā, rada nopietnus draudus ēkas pamatiem, sienām, logiem, apdarei.

Lietusūdeņu problēmām ir un būs tendence kļūt arvien aktuālākām. Par to liecina arvien biežākie negaisi un spēcīgas vētras ar milzīgām nokrišņu masām. Iesakām šo brīdinājumu ņemt vērā! Pilsētās pieaugošu bīstamību rada arvien lielākās bruģēto un asfaltēto teritoriju platības pilsētās. Nokrišņiem nav kur uzsūkties zemē, un tādējādi, no vienas puses, pieaug slodze kanalizācijai, bet, no otras puses, notiek arī neparedzamas pārmaiņas gruntsūdeņos.

Noteku un notekcauruļu tīrīšana

Teknes, notekas un notekcaurules jāattīra regulāri, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Sevišķi svarīgi to darīt, ja ēkas tuvumā aug koki un krūmi vai, ja apkārtnē mēdz uzturēties daudz putnu. Nekavējieties to darīt pēc vētrām un vēlā rudenī, kad kokiem vairs nav lapu. Lietusgāzes laikā pavērojiet, kā pazemes cauruļvadi uzņem ūdens daudzumu, un izvērtējiet, vai viss darbojas, kā nākas. Vērojiet, vai notekrenes nav ieliekušās! Ja tas gadās, tad dziļākajā teknes vietā ātri vien sakrāsies gruži un lapas, līdz ar to — svars, un izliekums pieaugs. Sūcei jārodas agri vai vēlu, un ūdens šajā vietā ašā tempā uzsāks fasādes bojāšanu. Vietas, kur gūlijās uzkrājas smiltis un sanesas, jātīra ar rokām, taču neaizmirstiet uzvilkt darba cimdus!

Drošas pazīmes par kādu mitruma radītu defektu ir fasādes apdares plankumi (notecējumi, krāsas zvīņošanās, pigmenta izmaiņas, aļģu veidošanās) uz ārsienas. Pirmā vieta, kur iemesli meklējami, ir notekrenes un notekcaurules.

Jo lielāka ēka, jo vairāk rūpju ar ūdeņiem. Ēkas pamatu un lietusūdeņu konfliktus labi palīdz risināt perimetrālas drenāžas, taču to ierīkošanai nepieciešams profesionāls risinājums. Pārbaudiet, vai vecajai muižai gadījumā nav bijusi drenāžas sistēma, kas kolhozu laikos aizlaista postā! Ja drenāža bijusi, tas varētu liecināt par atjaunošanas nepieciešamību, jo tā vecos laikos nav ierīkota tāpat vien, bez nopietnas vajadzības.

Iet atpakaļ