Atradumi baznīcas smailē

2007. gada oktobrī Bauskas ev.lut. Sv. Gara luterāņu baznīcas torņa jumts pieredzēja koka konstrukciju un dakstiņu nomaiņu. Pie reizes tika noņemts torņa smaili noslēdzošais gailis un lode, lai arī tos atsvaidzinātu. Domājams, ka gailis izgatavots 1623.gadā, droši zināms, ka tas remontēts un apzeltīts 1766.gadā.

Atverot ložu sacaurumoto sfērisko lodi, tajā atradās no vara izgatavota un aizlodēta cilindriska kapsula. Tā vairs nebija hermētiska, jo arī to bija skārušas lodes. Te jāpiebilst, ka ne visas ložu pēdas var attiecināt uz pagājušā gadsimta kariem, jo vairāki caurumi tapuši pēc pēdējās pārkrāsošanas 1970.gados. Laikam jau dažiem neprātīgajiem baznīcas gailis un lode kalpojuši mērķa vietā...

Šo rindu autoram bija iespēja piedalīties aizlodētās kapsulas atvēršanā. No tās tika izņemts rūpīgi iesaiņots vīstoklis un sauja monētu. Vīstoklis sevī slēpa 17., 18. un 19.gs rokrakstus vācu valodā, kas bija ietīti trijos audumos. Virsējais, pats rupjākais, audekls bija piesūcināts ar vaskam līdzīgu vielu. 1623., 1766. un 1813.gadā sarakstītie dokumenti nebija īpaši cietuši, un pēc restaurācijas tie kļuva pieejami pētniekiem. Minētajos dokumentos aprakstīti tā laika nozīmīgākie notikumi baznīcas draudzes un Bauskas pilsētas dzīvē. Vēl šajā vīstoklī bija ievietots neliela 1813.gadā Jelgavā iespiesta brošūriņa – 1812.gada 12.decembrī Sv. Gara baznīcā nolasītais sprediķis par godu Krievijas uzvarai pār Napoleona karaspēku.

Starp monētām atradās arī kāda 1764.gada Kurzemes un Zemgales hercogistes piemiņas medaļa. Naudiņas kopskaitā bija 16, tās kaltas laika posmā no 1575. līdz 1810.gadam gan Rīgas brīvpilsētā, gan Kurzemes un Zemgales hercogistē, gan Lietuvā, Polijā, Zviedrijā un Krievijā. Monētu saglabāšanās pakāpe ļoti dažāda – ir gan svaigi kaltas, gan gandrīz līdz neatpazīšanai nodilušas. Protams, ka šo atradumu kopums patīkami pārsteidza, jo bija aizdomas, ka 1970.gados lodes saturs varēja arī nemanāmi „izgaist”.

Tagad baznīcas torņa jumts ir atjaunots, gailis sēd savā vecajā vietā, bet vērtīgie atradumi atrodas Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā. Lai gan juridiski atrastās vēstures liecības pieder Sv. Gara baznīcas draudzei, tomēr deponējuma līgums paredz to glabāšanu, izmantošanu zinātniskiem mērķiem un eksponēšanu muzejā.

Teksts un fotogrāfijas Raitis Ābelnieks

Iet atpakaļ