Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu īstenots atbalsts Bauskas vecpilsētas ģimenēm dārzkopībā

Šogad no aprīļa līdz oktobrim, sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu biedrība “Bauskas vecpilsēta” īstenoja projektu “Atbalsts Bauskas vecpilsētas ģimenēm dārzkopībā”. Vecpilsētas apkaimes iedzīvotāji tika iesaistīti, viņus atbalstošā, praktiskā un izglītojošā dārzu iekopšanas un uzturēšanas projektā, ko papildināja vairākas pagalmu sakopšanas talkas.

Mums izdevās iesaistīt vairākas Bauskas vecpilsētas ģimenes, kas sakopa pagalmus, novāca vecos šķūnīšus un likvidēja nelegālas atkritumu izmešanas vietas. To vietā iedzīvotāji izveidoja nelielus dārziņus un audzēja dārzeņus, ogas, augļus un garšaugus. Ģimenes projektā atbalstīja arī vietējās zemnieku saimniecības, sarūpējot stādus un sēklas.

Rudens sezonā ģimenes iesaistījās konservēšanas meistarklasē, mācījās par augiem pašpatēriņam, iespējām tos audzēt savos pagalmos un izmantot gatavojot krājumus ziemai. Izglītojoša lekcija sniedza bagātīgu informāciju par jaunu dārzu veidošanu, esošo pilnveidošanu, ņemot vērā arī vēsturiskās pilsētvides raksturu un vajadzības.

Biedrībai “Bauskas vecpilsēta” šī bija pirmā pieredze tieši strādājot ar Bauskas vecpilsētas iedzīvotājiem, kuri vai nu maz, vai praktiski nemaz līdz šim nebija sadarbojušies ar biedrību tās īstenoto aktivitāšu ietvaros. Pateicoties sadarbībai ar vietējām zemnieku saimniecībām, Bauskas sociālo dienestu un Bauskas korpusa Pestīšanas armijas pieredzējušiem un zinošiem speciālistiem, mums izdevās ne tikai uzrunāt ģimenes, kuras sociāli maz iekļautas dažādās kopīgās aktivitātēs Bauskas vecpilsētā un sabiedrībā kopumā, bet arī iesaistīt projekta aktivitātēs un izveidot labu sadarbību. Pateicoties projekta aktivitātēm, biedrību uzrunāja arī ģimenes no blakus esošiem pagalmiem, kuros ir līdzīgi sociālie izaicinājumi, un tās ir izradījušas vēlmi sadarboties.

Darbus organizēja un nodrošināja biedrības brīvprātīgie. Katrai ģimenei, kā atbalsta persona, tika norīkots savs mentors.

Dalībniekiem tika nodrošināti kokmateriāli augstajām dobēm, mēslojums, augsne, stādi, sēklas, darbarīki, u.c. nepieciešamais, atbilstoši katras mājsaimniecības individuālajai situācijai. Kādai ģimenei augsto dobju ierīkošanai izmantoti dēļi no nojaukta šķūnīša, kastes veidotas organizējot talku, citai veiktas zāģmateriālu iegādes un ģimenes pašas gatavoja augstās dobes, bet kādai iegādātas palešu apmales. Organizētas stādu, sēklu un darbarīku apmaiņas. Iedzīvotāji un mentori dalījās ar saviem pāri palikušajiem stādiem, sēklām, mēslojumu, kā arī saņemti ziedojumi stādu, sēklu un mēslojuma veidā.

Praktiskie dārzu ierīkošanas darbi notika no aprīļa beigām, visu maiju un jūniju. Darbs noritēja intensīvi, jo bija jāatbrīvo vieta dobēm (jānojauc vecs šķūnītis, jālikvidē atkritumu kaudze, jāsakārto pagalms, u.tml.), jāveido pašas dobes, jāsagādā apjomīgs augsto dobju (kastu) pildīšanas materiāls (zari, lapas, satrūdējuši kūtsmēsli, kūdra, augsnes substrāts, melnzeme), jāorganizē sēklu, stādu, darbarīku, lietusūdesns savākšanas mucu u.c. iegāde, jāstiprina notekas lietusūdens savākšanai, jāveic sēšanas un stādīšanas darbi talkās un individuāli ar mentoriem.

Jūnijā, noslēdzot vecpilsētas pagalmos dārzeņu un garšaugu stādīšanas darbus, Bauskas Bērnu un jauniešu centrs Vides dizaina pulciņa un Labo garšu studijas bērniem izveidoja garšaugu dobes, demonstrējot un iepazīstinot bērnus un pieaugušos ar plašu Latvijas apstākļos audzējamo garšaugu sortimentu. Šie garšaugi izmantoti gan plciņu vajadzībām, gan konservēšanas meistarklasē.

Strautnieku ielas pagalms, līdztekus augstajām dobēm, tika papildinātsar ogu krūmu stādījumiem un dārza elementiem, lai pilnveidotu dārza labiekārtojumu un pilnvērtīgāk izmantotu pagalma platību dārza vajadzībām, domājot par dārzu bērniem. Tika iegādāti nepieciešamie materiāli, stādi, organizētas vairākas apspriedes ar pagalma iedzīvotājiem, noskaidrotas vajadzības. Pagalma iedzīvotāji labprāt iesaistījās talkā un bija priecīgi par kopīgi paveikto.

Izglītojošs lekcijas par par vēsturiskajiem augiem un dārziem tika organizēta, lai iedrošinātu Bauskas vecpilsētas ģimenes izmantot pagalmus dārzu veidošanai un vairāk iepazīstinātu ar raksturīgiem augiem vēsturiskajai pilsētvidei.

Skaitļos

Organizēta viena šķūnīša nojaukšanas un augsto dobju veidošanas talka
Organizēta viena projekta dalībnieku informatīvā sapulce
Organizētas divas kūtsmēslu sagādes talkas
Organizēta viena atkritumu savākšanas un dobju ierīkošanas talka
Sarūpēti materiāli un kopā ierīkoti mazdārziņi piecām ģimenēm Bauskas vecpilsētas pagalmos un viens publiskais dārzs ar garšaugu dobēm
Organizēta viena konservēšanas meistarklase
Organizēta viena talka Strautnieku pagalma dārza pilnveidošanai - dārzs bērniem
Organizētas divas lekcijas par vēsturiskajiem augiem un pagalmiem vēsturiskā pilsētvidē
Sagatavotas vairākas publikācijas facebook.com/bauskas.vecpilseta un biedrības mājas lapā www.bauskasvecpilseta.lv

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta”

Iet atpakaļ