Praktiskas apmācības koku kopšanā sadarbībā ar SIA "LABIE KOKI"

29. septembrī plkst. 10:30 aicinām uz Sv. Gara luterāņu baznīcas dārzu, lai kopā ar SIA "LABIE KOKI" ainavu arhitekti un arboristu izzinātu kā jaunu tā senu koku kopšanas vajadzības, uzlabojot to augšanas apstākļus un nodrošinot ilgmūžību. Notiks praktiskas koku kopšanas demonstrācijas.

Apmācībās aicināti piedalīties gan Bauskas vecpilsētas iedzīvotāji, gan pašvaldības pārstāvji un pakalpojumu sniedzēji, kuru ikdienas uzdevumos ietilpst pilsētvides jautājumi.

Šovasar sadarbībā ar SIA “LABIE KOKI” veikta Baznīcas dārza koku inventarizācija. Dabā apsekoti 54 koki, katram piešķirot individuālu kārtas numuru. Piemēram, Baznīcas dārza vītols ir 81 410. SIA “LABIE KOKI” inventarizētais koks. Katrs koks nomērīts, izvērtēts tā stāvoklis un potenciāls nākotnei, vitalitāte, vērtība atbilstoši sugai. Baznīcas dārzā ir valsts nozīmes dižkoks - osis ar apkārtmēru 3,53 m, kā arī vairāki potenciāli vietējas nozīmes dižkoki. Kopējais koku stāvoklis novērtēts kā adekvāts vecumam, taču nepieciešami kopšanas darbi, lai koku mūžu paildzinātu.

Baznīcas dārza koku novērtējums un ieteikumi to kopšanai ir būtiski, lai kvalitatīvi turpinātu īstenot 2019. gadā uzsāktos dārza labiekārtošanas darbus.

Koku kopšanas apmācības organizē biedrība “Bauskas vecpilsēta” Bauskas novada pašvaldības līdzfinansēta projekta “Apmācības senu koku inventarizēšanā un izkopšanā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta” 

Iet atpakaļ