Konference „Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanas problēmas un iespējas, pieredze pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā Latvijā”

2014. gada 31. oktobrī Bauskā Bauskas pils muzejā notika konference „Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanas problēmas un iespējas, pieredze pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā Latvijā”. Konferences rīkotāji Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļa un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Īpašs paldies Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Ilzei Tijonei un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas inspektorei Mārītei Putniņai.

Apzinoties Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kā Latvijas un Eiropas kopējā kultūras mantojuma daļas nozīmi un vērtību,
atzīstot, ka pastāv sarežģītas sociāli-ekonomiskas, politiskas, administratīvas un sabiedrības izpratnes problēmas, kuru sekas ir Bauskas pilsētas vēsturiskā centra degradācija un bojāejas draudi, konferences noslēgumā, konferences dalībniekiem vienojoties, tika pieņemta Rezolūcija.

Konferences programma

10.00–10.05 Konferences atklāšana, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks

10.05–10.30 „Kultūras mantojuma saglabāšana kā izaicinājums” Lektors: Dr.arch. Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas vadītājs

10.30–10.50 "Rātslaukuma loma Bauskas vecpilsētas tēla veidošanā" Lektors: Dr.h.c.art Imants Lancmanis, Rundāles pils muzeja direktors

10.50–11.20 „Bauskas vecpilsētas saglabāšanas problēmas” Mārīte Putniņa Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas inspektore

11.20–11.50 „Bauskas pilsētas vēsturiskā centra apsekošanas nozīme turpmākajā kultūrvides saglabāšanas stratēģijas izstrādē” Lektore: arch. Daiga Lēvalde, SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”

11.50–12.20 „Kuldīgas pašvaldības pieredze pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanā un restaurācijā” Lektors: arh. Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja

13.30–14.00 "Līgatnes papīrfabrikas ciemats - projekta realizācijas veiksmes faktori" Lektors: Ainārs Šteins, Līgatnes novada domes  priekšsēdētājs

14.00–14.30 "Koka Rīga. Problēmas un risinājumi" Lektors: Dr. arch. Jānis Lejnieks, Rīgas Austrumu izpilddirekcija

14.30–15.00 "Bauskas rātslaukums- nozīmīga publiskā ārtelpa vecpilsētā"  Lektore: Dr.arch. Renāte Čaupale

15.00–15.30 "Bauskas novada pašvaldības realizētie projekti Bauskas vecpilsētā" Lektore: Ilze Tijone, Bauskas novada pašvaldība

15.30–16.00 "Dzīve un darbs Bauskas vecpilsētā" Biedrība „Bauskas vecpilsēta”

Konferences noslēgums un rezolūcija

 

Sagatavoja biedrība "Bauskas vecpilsēta"

Iet atpakaļ