Īstenots projekts “Baznīcas dārzs”

Biedrība “Bauskas vecpilsēta”, tās biedru mudināta, sadarbībā ar draudzi, apkaimes iedzīvotājiem un uzņēmējiem kopš 2019. gada uzņēmusies rūpes par Baznīcas dārzu. Izstrādāta dārza revitalizācijas koncepcija, un pakāpeniski, katru gadu, tiek īstenoti tajā plānotie darbi. Dārzs kļūst sakoptāks un priecē apmeklētājus.

Arī šogad biedrība iesaistījās pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu Sv. Gara baznīcas dārza sakopšanas un labiekārtošanas darbiem.

Sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju sakārtotas vēsturiskās ieejas dārzā no Strautnieku un Plūdoņa un Baznīcas un Plūdoņa ielas, uzlabota gājēju drošība pārvietojoties pa dārzu. Veicot brīvprātīgo darbu, samazināts flīžu klāja apjoms dārzā.

Atbrīvotas kastaņas saknes no flīzēm, izveidota jauna, droša taciņas trajektorija, uzlabojot koka augšanas apstākļus un nodrošinot tā ilgmūžību. Seniores kastaņas atbrīvošanā palīdzīgu roku sniedza Bauskas jaunsargu vienība.

Papildināti pavasara sīpolpuķu stādījumi Baznīcas dārzā; kopā iestādīti 2250 sīpoliņi (Narcissus, botāniskā Tete a Tete). Sīpolpuķu stādījumu izveidošanas darbiem tika organizētas divas talkas – viena sadarbībā ar Bauskas Bērnu un jauniešu centru, otra ar projekta sadarbības partneriem – draudzi, SIA "Ints un Co" brīvprātīgajiem, apkaimes iedzīvotājiem un Bauskas kopienas centra ‘Pasta5’ kopienu. Pavasara sīpolpuķu stādījumi veidoti gar baznīcas dienvidu fasādi, kā arī papildināti stādījumi pie Bauskas aizstāvju piemiņas vietas dārza ziemeļu pusē. 

Pavasara sīpolpuķu stādījumi sniedz krāšņu akcentu jau agrā pavasarī un priecēs iedzīvotājus un viesus pēc garā rudens un ziemas perioda, kad ilgstoši pilsētvidē dominē pelēkās un drūmās krāsas. Nākamajā gadā baudīsim krokusu un narcišu ziedēšanu.

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” un sadarbības partneri turpinās meklēt un piesaistīt finanšu līdzekļus baznīcas dārza revitalizācijas darbiem, apzinot un aktivitātēs iesaistot arvien plašākas sabiedrības grupas.

Baznīcas dārzs ir viena no Bauskas pilsētas publiski pieejamām un senākajām ārtelpām, kas iekļaujas Bauskas pilsētas zaļajā struktūrā ar nozīmīgu funkciju harmoniskas ainavas nodrošināšanai pilsētā.

Sakopta baznīcas apkārtne veido tās tēlu un patīkamu iespaidu par Bauskas vecpilsētu.

 

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta” 

Iet atpakaļ