Iedzīvotāji veido savu vidi 2014

Biedrība „Bauskas vecpilsēta” pateicoties dalībai  biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” un KNHM fonda projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi 2014" un piešķirtajam finansējumam, ir radusi iespēju uzlabot vidi Bauskas vecpilsētas pagalmos Plūdoņa un Pasta ielā.
Projekta ietvaros uzlabota pagalmu dzīves telpa, izveidota rotaļu vieta.

Paldies, par iespēju veidot vidi sakoptāku.

 

Informāciju sagatavoja Ieva Bronko-Pastore

Iet atpakaļ