Biedrība “Bauskas vecpilsēta” uzņem biedri un iepazīstas ar plānoto satiksmes lēnināšanu Bauskas centrā

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” biedru sapulcē 2022. gada 17. maijā biedrības kolektīvā uzņēma baušķenieci, Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektori dr. Renāti Čaupali, un iepazinās ar priekšlikumiem satiksmes lēnināšanai Bauskas centrā.

Dr. Renāte Čaupale biedru sanāksmē piedāvāja ideju pašvaldībai veidot vietējas nozīmes kultūras pieminekļu sarakstu, lai aizsargātu vērtīgo 20-30to gadu Uzvaras ielas un padomju arhitektūras mantojumu Bauskā. “Ir pieminekļi Eiropā, kur pašvaldība veicina aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzību. Latvijā šī ir problēma, bet es aicinātu veidot sarakstu, kuras ēkas būtu aizsargājamas kaut pašvaldības līmenī un krasas pārbūves, kas nav atbilstošas ēkas vēsturiskajai arhitektūrai, īstenot nevarētu,” skaidroja Renāte Čaupale.

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes locekle Egija Stapkēviča biedrus iepazīstināja ar pašvaldības darbu satiksmes lēnināšanai Kalna ielā Bauskā. Biedrība iepriekš iesaistījās konferences par Bauskas apvedceļa veidošanu un Bauskas vecpilsētas kā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Šobrīd tiek izskatīta iespēja veidot pagaidu rotācijas apli Kalna un Mēmeles ielas krustojumā, kā arī samazināt joslu skaitu Kalna ielā. “Rosinājām satiksmes lēnināšana sākt no Mūsas ciema Ceraukstes pagastā, jo arī tur iedzīvotājiem, lai viņi tiktu pāri ceļam uz sabiedriskā autobusa pieturu, ir jāšķērso maģistrāle. Samazinot ātrumu, iespējams izkliedēt autobraucējus, jo šoferi laicīgāk sāktu bremzēt. Ātruma samazināšana līdz 30km/h pilsētas centrā uzlabotu satiksmes drošību un samazinātu auto radītās vibrācijas uz ēku konstrukcijām,” teica Egija Stapkēviča.

Preses relīze tapusi sadarbībā ar “Aktīvo iedzīvotāju fondu”. Projektu “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību. Projekta kopējais finansējums ir 19 994.49 eiro.

Par biedrību “Bauskas vecpilsēta”

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” dibināta 2003. gadā, un šobrīd tajā darbojas 23 biedri. Organizācija veic brīvprātīgo darbu Bauskas vecpilsētas kopienas un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībā un saglabāšanā, tādēļ biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības mērķi ir veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu, veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā, popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus Bauskas vecpilsētā, kā arī attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

Papildu informācija,

Kaspars Kalējs

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists

Tālrunis: 28897461

e-pasts:kasparskalejs123@gmail.com

 

Informāciju sagatavoja biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs

Iet atpakaļ