Biedrība “Bauskas vecpilsēta” turpina Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārza labiekārtošanu

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” veiks Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārza labiekārtošanu, iestādot 4000 sīpolpuķes un atjaunojot baznīcas dārza žoga posmus gar Strautnieku, Plūdoņu un Baznīcas ielām.

Projekta mērķis ir turpināt sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu atbilstoši 2019. gadā izstrādātajai teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijai. Kopš 2019. gada baznīcas dārzam atjaunotas koka sētas dārza ziemeļu daļā, kā arī sakārtots vēsturiskā žoga posms gar Strautnieku ielu 28 m garumā, ierokot deviņus kaltus granīta stabus un ievietojot koka spraišļus. Piesaistot ainavu arhitektus un organizējot talkas, izrakti liekie krūmi, atjaunots zālājs, veikta sabiedrības aptauja par baznīcas dārzu, organizēti pasākumi ģimenēm, sakopta karavīru piemiņas vieta.

Tuvojoties baznīcas dārza 430 gadu jubilejai, projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros šogad plānots atjaunot vēsturiskā žoga zudušos koka spraišļus Plūdoņa, Baznīcas un Strautnieku ielas posmos un izveidot plašus pavasara sīpolpuķu stādījumus.

Lai krokusi iepriecinātu ar ziedēšanu pavasarī, tie rudenī jāstāda pastāvīgā audzēšanas vietā. Vislabāk to darīt no septembra vidus līdz oktobra vidum. Krokusus plānots stādīt 15x15 cm dobēs, ar lāpstu atrokot velēnu. Darbu veikšanai iecerēts organizēt talku, kurā piedalīsies baznīcas draudze, biedrība “Bauskas vecpilsēta”, apkaimes iedzīvotāji, Bauskas novada pašvaldības iestādes un brīvprātīgie. Talku plānots organizēt kā vienas dienas pasākumu septembra beigās.

Projektu finansiāli atbalsta Bauskas novada pašvaldība un Bauskas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudze. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 30. septembrim. Projekta kopsumma sasniedz 981,10 eiro.

Par biedrību “Bauskas vecpilsēta”

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” dibināta 2003. gadā, un šobrīd tajā darbojas 23 biedri. Organizācija veic brīvprātīgo darbu Bauskas vecpilsētas kopienas un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībā un saglabāšanā, tādēļ biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības mērķi ir veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu, veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā, popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus Bauskas vecpilsētā, kā arī attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

Papildu informācija,

Kaspars Kalējs

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists

Tālrunis: 28897461

e-pasts:kasparskalejs123@gmail.com

 

Informāciju sagatavoja biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs

Iet atpakaļ