Apmācības vecpilsētas namīpašniekiem ēku restaurācijā un apsaimniekošanā

Viens no lielākajiem izaicinājumiem Bauskas vecpilsētā – sakārtot un pielāgot vēsturiskās ēkas jaunām funkcijām – dzīvošanai un uzņēmējdarbībai, cienot un saglabājot kultūras mantojuma vērtības.

Veicot priekšizpēti, secināts, ka iedzīvotājus visvairāk satrauc nepievilcīgās vecpilsētas ēkas un tieši kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un uzturēšana. Iedzīvotājiem pietrūkst vēsturiskai pilsētvidei atbilstoša infrastruktūra - sakoptas vēsturiskas ēkas, vide bez graustiem un atkritumiem, kafejnīcas, veikaliņi, labiekārtoti skvēri, vietas, kas piesaista. Ēku īpašniekiem trūkst motivācijas, zināšanu un nereti arī līdzekļi.

Projektā biedrība organizēja praktiskas lekcijas – nodarbības kā arī individuālas konsultācijas ēku restaurācijai un sakopšanai, finansējuma piesaistīšanai. Apmācības īstenotas, sadarbībā ar praktizējošiem un atzītiem vietēja un Latvijas mēroga jomas ekspertiem. Tās noslēdzās ar pieredzes apmaiņas un iedvesmas braucienu uz Aizputi un Tāšu muižu.

Kā atzīst namīpašnieki – apmācībās ir gūta lielāka izpratne par seno ēku nozīmi un vērtību kā arī pieejām to saglabāšanā, gūts ieskats restaurēšanā. Nenovērtēta ir pareiza ēku ikdienas kopšana, kas neprasa lielus līdzekļus. Daudziem iegūtās zināšanas ir palīdzējušas izveidot rīcības plānu secīgi, soli pa solim pareizi sakārtot īpašumu, rastas atbildes kur meklēt palīdzību. Īpašniekus motivējošs ir pašvaldības nodrošinātais līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām un iegūta pārliecība, ka baušķeniekiem rūp vecpilsētas ēkas, to problēmas nav unikālas un risinājumi ir pieejami. Īpašnieki arī norādīja, ka padomam un palīdzībai jābūt ērti pieejamiem ikdienā.

Daži no ekspertu ieteikumiem:

- Viss atkarīgs no pašiem pilsētniekiem, kādu savu pilsētu vēlas, svarīgs ir izglītības un izpratnes līmenis;

- Lai attīstītu Bauskas restaurācijas tradīcijas, ir jābūt vietējam pieprasījumam;

- Nav sliktu vai labu materiālu, ir piemēroti vai nepiemēroti konkrētajai būvei. Senās ēkas jaunie materiāli izkropļo vizuāli un sabojā tehniski;

- Vēsturiskām ēkām der tikai caurlaidīgi, dabīgi materiāli;

- Ne vienmēr vajadzīga restaurācija, bet draudzīga attieksme pret konkrēto māju un saimnieciska pieeja - neko, kas ir labā tehniskā stāvoklī, nemetot laukā;

- Arī jauns var būt gaumīgs un estētisks, saglabājot vēsturiskās faktūras;

- Nepieļaut ielu līmeņa pacelšanu, kas nerēķinās ar seno apbūvi, iedzīvotājiem ir jāseko līdzi ielu rekonstrukcijām, jāpiedalās sabiedriskajās apspriedēs, lai nepieļautu ēku stāvokļa pasliktināšanos;

- Ierobežotu līdzekļu apstākļos senās mājas taisa pa gabaliņiem, būvniecības procesu organizējot pa posmiem.

Mācību ietvaros biedrībai ir izdevies iepazīt vecpilsētas namīpašniekus un izveidot pozitīvu sadarbību, padziļinātai vajadzību apzināšanai un interešu pārstāvēšanai pašvaldībā, kā arī iesaistot biedrības pasākumos vecpilsētas teritorijas sakopšanā. Papildus ir aizsākta kustība “kaimiņš kaimiņam” vecpilsētas namīpašniekiem iepazīstot, sadarbojoties un atbalstot vienam otru, veidojot uz sadarbību un attīstību vērstu kopienu.

Projektu īstenoja biedrība “Bauskas vecpilsēta”, piesaistot Bauskas novada pašvaldības finansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai.

 

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta” 

Iet atpakaļ