Apmācības senu koku inventarizēšanā un izkopšanā

Baukas vecpilsētā atrodas divi pilsētas dārzi – Baznīcas dārzs un Saules dārzs. Vērtīgākā komponente tajos – zaļā zona un augošie kokaugi un dižkoki. Tie būtiski uzlabo gaisa kvalitāti pilsētā, slāpē troksni, nodrošina dabas daudzveidību, rekreāciju.

Baznīcas Dārzs ir 6378 m2 plaša teritorija ap Sv. Gara luterāņu baznīcu, kas celta 16. gadsimtā un ir senākā saglabājusies celtne pilsētā. Tik pat nozīmīgs Bauskas vecpilsētā ir Saules dārzs. Tā ir teritorija starp Plūdoņa, Kalēju un Saules ielu. 2014. gadā par godu dzejnieka Viļa Plūdoņa 140 gadu jubilejai uzstādīts piemineklis. Abi dārzi ir publiski pieejami, ar seniem un ne tik seniem kokaugiem.

Kokaugu inventarizācija un rekomendācijas to kopšanai

Šovasar sadarbībā ar SIA “LABIE KOKI” veikta Baznīcas dārza koku inventarizācija. Dabā apsekoti 54 koki, katram piešķirot individuālu kārtas numuru. Katrs koks nomērīts, izvērtēts tā stāvoklis un potenciāls nākotnei, vitalitāte, vērtība atbilstoši sugai. Baznīcas dārzā ir valsts nozīmes dižkoks - osis ar apkārtmēru 3,53 m, kā arī vairāki potenciāli vietējas nozīmes dižkoki. Kopējais koku stāvoklis novērtēts kā adekvāts vecumam. Koku novērtējums un ieteikumi to kopšanai ir būtiski, lai kvalitatīvi turpinātu īstenot 2019. gadā uzsāktos dārza labiekārtošanas darbus.

Praktiskas apmācības koku kopšanā

29. septembrī baznīcas dārzā notika SIA "LABIE KOKI" ainavu arhitekta un arborista vadītas apmācības, izkopjot vienu jaunu un vienu senu koku, uzlabojot to augšanas apstākļus un nodrošinot ilgmūžību. Notika praktiskas koku kopšanas demonstrācijas, kas organizētas, lai iesaistītu baušķeniekus un pašvaldības servisa darbiniekus, kā arī citus vietējos interesentus izglītojošās koku kopšanas apmācībās.

Ideju darbnīca Saules dārza trupmākai sakopšanai, labiekārtošanai

Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumam pievērst pašvaldības un sabiedrības uzmanību Saules dārza nozīmei un esošajai situācijai tajā, novembra beigās organizēta Saules dārza ideju talka, lai saprastu kā vietējie iedzīvotāji var iesaistīties dārza pilnveidošanā. Dažādām ieinteresētajām pusēm strādājot kopā, rasti 3 priekšlikumi dārza pilnveidošanai.

Biedrība īsteno aktivitātes vienojot sabiedrību kopīgam, brīvprātīgam darbam, izglītojot par pilsētas vērtībām un pierādot, ka pašu spēkiem var paveikt daudz, t.sk. uzlabot savu dzīves kvalitāti. Ceram, ka projekts iedrošinās plašāku kopienu pārmaiņām!

 

Projektu īsteno biedrība “Bauskas vecpilsēta”, līdzfinansē Bauskas novada pašvaldība finansējuma saņemšanai sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai ietvaros.

Informāciju sagatavoja biedrība “Bauskas vecpilsēta” 

Iet atpakaļ