Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu noslēdz ar darāmo darbu sarakstu Bauskas vecpilsētas attīstībai un sadarbības veidošanai ar pašvaldību

24. martā Bauskas Bērnu un jauniešu centrā sanāca biedrības “Bauskas vecpilsēta” biedri, atbalstītāji un sadarbības partneri, lai tiktos kopsapulcē un noslēgtu Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Bauskas vecpilsētas kopienas tête à-tête”. Sanāksmes dalībnieki izvērtēja projektā paveikto, Bauskas vecpilsētas vajadzības, kas apzinātas aptaujā un izvirzīja svarīgākos darāmos darbus iedzīvotāju atbalstam vecpilsētas namu sakārtošanai, kopienas nama nodrošināšanai un foruma veidošanai iedzīvotāju līdzdalībai un kopradei.

Tika prezentēti projekta laikā veiktās aptaujas rezultāti, raisot kopienas diskusijas. Aptaujā iedzīvotāji pauduši vēlmi pēc jaunas kultūrvietas veidošanas Bauskas vecpilsētā, arī plašāk jāturpina biedrības aktivitāti celt sociālajos tīklos. Aptaujā secināms, ka iedzīvotāji novērtē Bauskas vecpilsētas attīstību.

Iedzīvotāju aptaujā kā biedrības vērtīgākie pasākumi minēti Pagalmu svētki un Putras godēšana, Bauskas Svētā Gara baznīcas dārza un pagalma labiekārtošana, vecpilsētas ēku izpēte, dalība "Lielajā talkā", konkurss “Ziemassvētku rota”, atbalsta akcija „Ziedošie balkoni Bauskas vecpilsētā”, iniciatīva platformā manabalss.lv “Apvedceļu Bauskai" jeb tie pasākumi, kas tieši vērsti uz palīdzību iedzīvotājiem un veido sakārtotāku vecpilsētu.

Pēc rīcības plāna prezentācijas Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš rosināja dialogu, kā nevalstiskās organizācijas var meklēt kopienu sadarbības formas kopā ar pašvaldību. Biedru, sadarbības partneru un atbalstīstāju vidū ieskicējās vairāki jautājumi, kas kļuvuši aktuāli – kopienas centrs, vides pieejamība Bauskas vecpilsētas ēkās, līdzdalības budžets, sadarbība ar pašvaldību.

Uldis Dūmiņš piebilda, ka laikā pēc Covid-19 pandēmijas, ļoti aktuāls kļuvis pilsoniskās līdzdalības jautājums. “Arvien vairāk parādās ļoti daudz nevalstisko organizāciju. Mēs to redzam, kad šīs organizācijas nāk pie mums konsultēties,” skaidroja U. Dūmiņš.

Pēc aptaujas rezultātiem secināms, ka nozīmīgs atbalsts vecpilsētas iedzīvotājiem būtu konsultācijas, iedrošināšana un metodisks atbalsts vēsturiskās infrastruktūras sakārtošanai, pielāgošanai, vajadzību apzināšana un interešu pārstāvēšana pašvaldībā, vecpilsētas fonda izveide, iedzīvotāju iesaiste diskusijās, pasākumos, teritorijas sakopšanā. Būtiska ir informācija par biedrības aktivitātēm.

Paredzēts, ka arī pēc Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta noslēgšanās biedrība “Bauskas vecpilsēta” turpinās strādāt vecpilsētas, pilsoniskās līdzdalības attīstīšanā un izglītošanā.

Preses relīze veidota projekta “Bauskas vecpilsētas kopienas tête à-tête” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.

Informāciju sagatavoja:

biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs

Papildu informācija:

Kaspars Kalējs

+371 28897461

e-pasts:

Iet atpakaļ