Biedrībai “Bauskas vecpilsēta” tapusi vizuālā identitāte

Turpmāk biedrība “Bauskas vecpilsēta” būs atpazīstamāka. Tās logo veidots iedvesmojoties no Bauskas vecpilsētas agrāko laiku silueta. Pirmais tornis no kreisās - iedvesmojoties no 1701. gada zīmējuma, Sv. Trīsvienības baznīca - neaizmirst, Rātsnams - atjaunotne, vecpilsētas nami (mazā trapecīte)- cilvēks, kopiena, vērtība, Sv. Gara baznīca - unikālu kultūrvēsturisko bagātību krātuve.

Kā skaidro biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore, lai izveidotu oriģinālu un mūsdienīgu vizuālo identitāti, attīstīta sadarbība ar dizaina un reklāmas uzņēmuma SIA “R kvadrātā” radošo mākslinieku Gintu Rodertu. “Logo vēlējāmies paust biedrības misiju likt kopā prātus un spēkus, lai vecpilsēta atgūtu tās pelnīto godu”, tā Ieva Bronko-Pastore.

Jau sākotnējās idejas balstījās uz vecpilsētas siluetu, kas labi reprezentē apkaimi jeb biedrības darbības teritoriju un galveno darbības motivāciju. Biedrības biedriem ļoti mīļš arī bija priekšlikums par baušķeniekiem zināmo durvju rokturi ēkai Plūdoņa ielā 54, Bauskā, taču, kā skaidroja mākslas vēsturniece Ina Līne, tas nav unikālas izcelsmes produkts, tādēļ nav uzskatāms par vecpilsētu reprezentējošu. Bija arī ideja izmantot Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas sola galā redzamo kokgriezumu, proti – eņģeļi. Draudzes solus ar kokgriezumiem baznīcai savulaik dāvājuši baušķenieki.

Bauska ir neliela, bet sena pilsēta Latvijas dienvidos, kas pateicoties tirdzniecībai un amatniecībai uzplauka 16. un 17.gadsimtā. Izvietota uz Mēmeles upes terases, ar renesanses laika pilsētas plānojumu, ko tai reiz dāvāja Kurzemes hercogs. Līdz pat mūsdienām pilsētas apbūve, vēsturiskie kvartāli un dominantes – Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīca, kā arī Bauskas rātsnams, ir senākie tā laika liecinieki. Diemžēl Sv. Trīsvienības baznīca un tās tornis, kas redzams agrāko laiku pilsētas siluetā, līdz mūsdienām nav saglabājušies, tomēr atspoguļoti biedrības vizuālajā identitātē. “Šodien Bauska ir novada administratīvais centrs, bet vecpilsēta Bauskas senākā apkaime un joprojām glabā nozīmīgas un unikālas liecības par pilsētas vēsturi, ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis”, norāda valdes locekle Egija Stapkēviča, “mums ir svarīga kopības sajūta, ko veidojam un uzturam, lai celtu vecpilsētas konkurētspēju, novērstu sociāli nelabvēlīgas vides veidošanos, sakārtojot pilsētvidi atbilstoši 21. gadsimta cilvēka vajadzībām, vienlaikus saglabājot vecpilsētas identitāti un izkopjot vērtības, kuras ar lepnumu nodot nākamajām paaudzēm.”

Vizuālā identitāte tapusi projekta “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête” ietvaros, ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu, caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.

Par biedrību “Bauskas vecpilsēta”

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” dibināta 2003. gadā, un šobrīd tajā darbojas 23 biedri. Organizācija veic brīvprātīgo darbu Bauskas vecpilsētas kopienas un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībā un saglabāšanā, tādēļ tai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības mērķi ir veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu, veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā, popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus, kā arī attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

 

Papildu informācija,

Kaspars Kalējs

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists

Tālrunis: 28897461

e-pasts:

Iet atpakaļ