Biedrība “Bauskas vecpilsēta” uzsāk projektu “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête”

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” ar grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu pilnveidos biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.

Pēdējo gadu laikā biedrība drosmīgi uzņēmusies Bauskas vecpilsētas kopienai svarīgas iniciatīvas– par Bauskas apvedceļu, kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu dzīves telpu. Īstenoti projekti, iedzīvotāji aicināti balsot līdzdalības iniciatīvu platformā “manabalss.lv”, organizēti semināri un diskusijas, iesaistot jomu ekspertus, lēmējvaru un sabiedrību.

“Vērtējot biedrības darbības rezultātus un kopējo pagurumu, nākas secināt, ka trūkst jaudas kā cilvēkresursu, tā finansiālās, jo, lai arī kopumā biedrības darbība tiek atzinīgi vērtēta, nereti arī sabiedrības atbasts un līdzdalība biedrības organizētajām aktivitātēm nav bijusi pietiekama, kas norāda uz nepieciešamību pārskatīt organizācijas darības virzienus, darba metodes un attīstīt sadarbības tīklus zināšanu un pieredzes apmaiņai, interešu pārstāvēšanai vietējā un valsts līmenī,” skaidro biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore.

Projekta ietvaros biedrība pilnveidos organizācijas darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas aktuālajām vajadzībām, izveidos jaunus pakalpojumus, nodrošinot finansiālo neatkarību, kļūstot par sabiedrībai nozīmīgu un vērā ņemamu pilsoniskās līdzdalības platformu un sadarbības partneri. Iecerēts veikt plašu sabiedrības aptauju un organizēt radošās darbnīcas organizācijas rīcības plāna izstrādei un jaunu pakalpojumu attīstībai. Neformālām sarunām, kopienas stiprināšanai, saliedēšanai, pieredzes apmaiņai un sadarbības sekmēšanai, plānoti īpaši šim mērķim veltīti pasākumi – “Demokrātijas virtuve”, pastaigas un pikniks Bauskas vecpilsētā.

Lai iegūtu objektīvāku izpratni par kopienas vajadzībām, būtiski apzināt dažādus viedokļus – gan to, kuri ir ieinteresēti un atbalstoši biedrības darbībā, gan to, kuru viedoklis atšķiras. Jaudīgākai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai, iecerēts uzlabot biedrības iekšējo un ārējo komunikāciju, projekta aktivitātēs iesaistīt citu apkaimju organizācijas, īstenot formālas un neformālas sarunas, lai projekta noslēguma pasākumā vienotos par kopīgu un mērķtiecīgu darbu Kopienas centra izveidošanai Bauskas novadā.

Projektu “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību. Projekta kopējais finansējums ir 19 994.49 eiro.

Par biedrību “Bauskas vecpilsēta”

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” dibināta 2003. gadā, un šobrīd tajā darbojas 23 biedri. Organizācija veic brīvprātīgo darbu Bauskas vecpilsētas kopienas un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībā un saglabāšanā, tādēļ biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības mērķi ir veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu, veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā, popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus Bauskas vecpilsētā, kā arī attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

Papildu informācija,

Kaspars Kalējs

Biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists

Tālrunis: 28897461

e-pasts:

 

Informāciju sagatavoja biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs

Iet atpakaļ