Biedrība “Bauskas vecpilsēta” aicina piedalīties aptaujā

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā ar mērķi pilnveidot organizācijas darbību. Aptaujas anketa aizņems aptuveni 10 minūtes laika. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore skaidro: “Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks pārskatīti organizācijas vispārējie darbības virzieni un mērķis, izstrādāts rīcības plāns turpmākiem 3-5 gadiem, kā arī aktualizēti biedrības statūti, ņemot vērā Bauskas vecpilsētas kopienas (iedzīvotāju, uzņēmēju, iestāžu, u.tml.) vajadzības”. 

Biedrības rīcības plāna izstrādes idejas pamatā ir vajadzība pilnveidot un dažādot organizācijas darbību, motivējot jau esošos organizācijas biedrus aktīvākam – mērķorientētākam darbam, kā arī piesaistīt jaunus biedrus un sadarbības partnerus, kas kopumā ļautu organizācijai veiksmīgāk darboties ilgtermiņā. Organizācija īpašu uzmanību pievērš vadības un pārvaldības jautājumiem, līdzekļu un brīvprātīgo piesaistes jautājumiem, kā arī biedrības pakalpojumu attīstīšanai. 

Aptaujas anketā atrodami jautājumi par biedrības līdzšinējo darbību, sasniedzamību sociālo tīklu kanālos, vecpilsētu, par to, kas vecpilsētas teritorijā uztrauc visvairāk u.c. 

Anketu izstrādājusi biedrība sadarbībā ar SIA “Idea Innovation Institute” vadītāju, zinātņu doktori, pētnieci Elīnu Miķelsoni. 

Anketa atrodama šeit – https://forms.gle/oxqdYp64cT7z7EY2A

Aptauja notiek projekta “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.  

Informāciju sagatavoja:

biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs 

Papildu informācija:

Kaspars Kalējs

+371 28897461

e-pasts:

Iet atpakaļ