Tēlniecības plenērs „Slavenā Kurzemes un Zemgales hercogistes dēkaiņa Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūras metu un figūru (maketu) izveide”

Ideja

Tā kā Bauskā nav interesantu skulptūru, trūkst atraktīvi stāsti par Bauskas pilsētu, tās bagātīgo vēsturi, vietējiem notikumiem, leģendām, biedrība „Bauskas vecpilsēta” iecerējusi Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā uzstādīt skulptūru Magno Kavallo jeb Lielajam Murzam.

Magno Kavallo jeb Lielais Murza bijis zināms Bauskā un tālu aiz tās robežām, darbojies 18. gadsimtā kā filozofs, mediķis, farmaceits, ķīmiķis un diždzejnieks. Kurzemes dāmām skaistumkopšanas nolūkos ieteicis mazgāties aukstā ūdenī, kas smelts vietā, kur Mūsa un Mēmele satek kopā. Kundzēm Jelgavā un Rīgā viņš šo ūdeni, „speciāli apstrādātu”, pārdevis muciņās, ar ko kļuvis tik turīgs, ka 1779. gadā aizdevis Bauskas pilsētas maģistratūrai 1000 dālderu.

2012. gada 4.augustā biedrība „Bauskas vecpilsēta” Bauskas novada svētku laikā organizēja Lielā Murzas krāmu ziedojumu tirgu un uzsāka līdzekļu vākšanu Magno Kavallo jeb Lielā Murzas bronzas skulptūras izveidei Bauskā. Ikviens tika aicināts nest labas mantas, kas pašam pašlaik neder, bet citiem varētu kāroties uz krāmu tirgu, ko savukārt citi tirdzinieki pret ziedojumu skulptūras izveidei varēja iegūt. Līdzekļu vākšana notika arī II Pagalmu svētkos Bauskas vecpilsētā pagājušā gada septembrī. Ziedojumi noguldīti biedrības kontā mērķim - materiālu iegāde skulptūras izgatavošanai.

Lai turpinātu uzsākto iniciatīvu, sekmētu tālāku sabiedrības iesaistīšanu pilsētas tēla veidošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un popularizēšanu, biedrība saskatīja nepieciešamību organizēt tēlniecības plenēru, kura laikā tā dalībniekiem ir iespēja dzīvot Bauskas pilsētā, uzzināt un izprast pilsētas vēsturi, iepazīties ar tās iedzīvotājiem. Tēlniecības plenērs savienotu skulptūras augstvērtīgu māksliniecisko risinājumu un veiksmīgu tās iekļaušanu pilsētvidē. Plenēra darba rezultāti sniegtu iedzīvotājiem jaunu ierosmi.

Plenēra mērķi un uzdevumi

Šogad piedaloties Zemgales plānošanas reģiona projektu konkursā „Kultūras pasākumi 2013” biedrībai tika piešķirts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums plenēra organizēšanai. Tēlniecības plenēra „Slavenā Kurzemes un Zemgales hercogistes dēkaiņa Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūras metu un figūru (maketu) izveide” mērķis ir:

  1. Izstrādāt vēsturiska personāža skulptūras metus tālākai skulptūras izveidei Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, sniegt informāciju novada iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem par impozantu personu, kura dzīvojusi Bauskā, un notikumiem, kas reiz risinājušies vēl Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā, veicināt Zemgales nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma aktualizēšanu un popularizēšanu.
  2. Sniegt iespēju jaunajiem tēlniekiem, tēlniecības pasniedzējiem un atzītiem māksliniekiem brīvi un radoši izmantot mākslas izteiksmes līdzekļus, risināt individuālo jaunradi sabiedriskā pasūtījuma projektā.

Uzdevumi:

  1. Organizēt desmit dienu tēlniecības plenēru tēlniekiem, pulcinot vienkopus topošos tēlniekus, pieredzējušus mācībspēkus un atzītus māksliniekus.
  2. Iegūt skices un materiālā veidotas figūras (maketus) Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūrai.
  3. Uzzināt sabiedrības un ekspertu viedokli/balsojumu.
  4. Turpināt biedrības uzsākto sabiedrības iesaistīšanu kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā un attīstībā.

 

Tēlniecības plenērs „Slavenā Kurzemes un Zemgales hercogistes dēkaiņa Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūras metu un figūru (maketu) izveide” tiek rīkots līdztekus starptautiskajam glezniecības plenēram Bauskā „Bauskas vasara 2013”.

 

Plenēram noslēdzoties tiek rīkota plenēra darbu izstāde Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā, kurā redzami gan tēlniecības plenēra, gan starptautiskā glezniecības plenēra laikā tapušie darbi.

Lai izvēlētos labāko no piedāvātajiem iespējamās skulptūras variantiem tiek:

  1. Lūgts vērtējums no piecpadsmit starptautiskajā glezniecības plenērā piedalījušamies māksliniekiem.
  2. Noskaidrots Bauskas novada iedzīvotāju un viesu viedoklis „Lielā Murzas krāmu tirgū” Bauskas novada svētkos 3. augustā un III Pagalmu svētkos Bauskas vecpilsētā 21. septembrī.
  3. Lūgts Bauskas novada Būvvaldes, VKPAI un citu jomas ekspertu vērtējums.

 

Realizējot projektu „Tēlniecības plenērs „Slavenā Kurzemes un Zemgales hercogistes dēkaiņa Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūras metu un figūru (maketu) izveide” ir paveikts svarīgs un nepieciešams darba posms, kas tuvina idejas par Lielā Murzas skulptūras izveidi Bauskā realizācijai.

Aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Bauskas tēla veidošanā un lūdzot izteikt viedokli, par to kādu kādai būtu jābūt šai skulptūrai, tiek veicināta sabiedrības iesaistīšanās, rosināta atbildības sajūta.

Iet atpakaļ