Biedrības ideju fitness

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” ideju fitnesa sesijā izstrādā rīcības plānu 

Biedrība “Bauskas vecpilsēta” kopā ar citiem interesentiem 17. septembrī pulcējās Rūpniecības ielā 22, Bauskā, lai kopīgi izstrādātu rīcības plānu turpmākajiem pieciem gadiem. 

“Kultūras mantojums, cilvēks un kopiena ir tas, kam mums ir jāpievērs uzmanība. Tas ir cilvēks, kas ar šo visu lepojās, kas vēlas šeit dzīvot un strādāt, kā arī vest šeit savus draugus un paziņas,” teic biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore, “un tad, kad mēs šeit jutīsimies labi, spēcīgi un lepni, tad arī tūristi uz šejieni brauks. Tas rīcības plāns šiem pieciem gadiem ir kaut kas pavisam reāls, kas mums ir jādara, lai mēs vecpilsētā būtu lepni un laimīgi.” 

Ideju fitnesa sesijas vadītāja Elīna Miķelsone: “Šajā fitnesa sesijā mēs centīsimies panākt pēc iespējas lielāku rezultātu, un skatīsimies – kā jūs varat pilnveidot Bauskas vecpilsētas biedrības darbību. Sesijas mērķis, protams, ir izmantot jūsu zināšanas, lai izveidotu labākos mērķus un statūtus, bet ieguvums būs arī jums, jo izmantosim metodes, kuras vēlāk varēsiet izmantot profesionāli un arī personīgi.” 

Ideju fitnesa sesija ilga no plkst. 9. līdz 15., un tās laikā tika izmantotas dažādas metodes, lai iepazītu cits citu, radītu idejas vecpilsētas attīstībai, rosinātu nestandarta ideju rašanos, mācītos idejas pilnveidot un attīstīt radoši, kā arī apzināt iesaistītās puses un intereses. 

Biedrības rīcības plāna izstrādes idejas pamatā ir vajadzība pilnveidot un dažādot organizācijas darbību, motivējot jau esošos organizācijas biedrus aktīvākam – mērķorientētākam darbam, kā arī piesaistīt jaunus biedrus un sadarbības partnerus, kas kopumā ļautu organizācijai veiksmīgāk darboties ilgtermiņā. Organizācija īpašu uzmanību pievērš vadības un pārvaldības jautājumiem, līdzekļu un brīvprātīgo piesaistes jautājumiem, kā arī biedrības pakalpojumu attīstīšanai. 

Ideju sesija noritēja projekta “Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības darbību, atbilstoši Bauskas vecpilsētas kopienas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus, finansiālo neatkarību un izvēršot dialogu ar sabiedrību.

Informāciju sagatavoja:

biedrības “Bauskas vecpilsēta” komunikācijas speciālists Kaspars Kalējs 

Papildu informācija:

Kaspars Kalējs

+371 28897461

e-pasts:

Iet atpakaļ